Kogumik „100 nõuannet oma raja leidmisel“

„100 nõuannet oma raja leidmisel“ on Rajaleidja kingitus Eesti 100. sünnipäevaks, et toetada iga last ning noort tema arengus, toimetulekus ning oma karjääri kujundamisel.

Valmis!
Valmis!

Innove Rajaleidja võrgustiku eesmärk on, et iga laps ja noor oleks oma elus õnnelik ning rahul saavutatuga. Usume, et igaüks meist on eriline ja võimekas – selleks tuleb vaid leida just enesele sobiv rada, mida mööda elus kõndida. Just selles soovimegi meie, Rajaleidja karjääri- ja õppenõustajad, toeks olla lastele, noortele, lapsevanematele, õpetajatele ja kõigile teistele täiskasvanutele, kes lapsi ja noori suunavad.

Oleme juubeliaasta puhul kogumikku kokku kogunud 100 nõuannet karjääri- ja õppenõustamist puudutavatel teemadel, mis on elu eri etappidel aktuaalsed nii väikelaste, koolinoorte kui ka nende vanemate argipäevas. Nõuanded suunavad tulevikuga seotud küsimuste, valikute ja otsuste langetamisel ja karjääri kujundamisel ning lapse arengu ja toimetuleku toetamisel. Ikka selleks, et leida oma rada!

Innove Rajaleidja võrgustik on pakkunud tasuta lõimitud karjääri- ja õppenõustamisteenuseid alates 2014. aastast. Võrgustiku keskused paiknevad kõigis viieteistkümnes maakonnas üle Eesti ning nendes töötavad karjäärinõustajad ja karjääriinfospetsialistid ning logopeedid, eripedagoogid, psühholoogid ja sotsiaalpedagoogid.

Nõuannete kogumik valmib 2018/2019. õppeaasta alguseks.

Algataja

SA Innove

Sihtasutus Innove on hariduse kompetentsikeskus, mis koordineerib ja edendab üld- ja kutsehariduse valdkonda, pakub üle-eestilise Rajaleidja võrgustiku kaudu karjääri- ja õppenõustamisteenuseid ning vahendab hariduse ja tööelu vallas Euroopa Liidu toetusi.