Kogumik "Incredible Ilmjärve"/ “Imeline Ilmjärve” ning külapäev Kappermäe seltsi 10-nda ja Ilmjärve kooli 250-nda aastapäeva tähistamiseks l 250-ndat aastapäevat

Kogumik "Incredible Ilmjärve" on kaunis pilguheit meie kodukand Ilmjärve maastikule pärimuslike maastikukogemuste ja õlimaalide kaudu.

Kogumik "Imeline Ilmjärve" ilmus eesti keeles 2016.aastal. On mitu põhjust kinkida selle kogumiku inglise keelne versioon meie Kodumaale tema 100.sünnipäevaks. Esiteks. Kogumik väärtustab meie kodumaa ühe piirkonna - Ilmjärve - ilu. Tehtud on seda vägagi originaalsel viisil: Ilmjärve lugu jutustatakse Kappermäe suvistes maalilaagrites valminud maalide kaudu ja folkloristi kohapärimuslike maastikukogemuste kaudu. Teiseks. See kogumik on sündinud paljude inimeste koostööna ja on hea näide kogukonna elujõulisusest. Kappermäe seltsi ettevõtmised, sh maalilaagrid on toonud kodukanti inimesi, kes on saatuse tuultes Ilmjärvelt kaugele sattunud ja on leidnud nüüd uuesti huvi oma esivanemate paiku vaatama tulla, panustade selliselt külaelu arengusse. Kolmandaks. Kogumiku inglise keelne versioon on suurepärane suveniir meid külastavatele turistidele, tehes meie kodukandi lummava loo arusaadavaks inimestele kõige erinevamatest paikadest.

1.juuliks 2018 ilmub Ilmjärve lugu jutustav kogumik „Incredible Ilmjärve“. 7.juuli 2018, toimub Kappermäe Seltsi 10.aastapäeva ja Ilmjärve Kooli 250. aastapäevale pühendatud seminar, kus räägime seltsitegevuse ja nkooli rollist piirkonna ja üpkdse eesti külaelu edenadamisel, ning jagame seminaril osalenutele kogumiku "Imeline Ilmjärve" nii essti - kui inglise keelset varianti.

palume toetust kogumiku "Imeline Ilmjärve" inglise keelse versiooni trükkimiseks. 1827€,trükikoda Ecoprint

Algataja

Ene-Mall Vernik-Tuubel

MTÜ Kappermäe Selts tegutseb aastast 2008. Seltsi eesmärgiks on nelja Otepää valla küla - Tõutsi, Kaurutootsi, Kassiratta ja Ilmjärve - ühistegevuse ja kultuurielu arendamine. 2012. aastal valmis endise külapoe hoonesse PRIA rahadega ja külainimeste talgutööde abil kaunis seltsimaja. Seltsimajas toimub iga nädal joogatund, iga kuu kohtumisõhtu mõne huvitava inimesega ja traditsioonilised ühisüritused- jõulupidu, vastlapäev, jürituli, jaanipäev. Suvel toimub 6-päevane maalilaager. Majas on kogu aeg üleval mõni huvitav näitus. Oluliselt on suurenenud küla inimeste aktiivsus ja tahe ühistegevusteks. Selts on Valgamaa MTÜ 2012 nominent ja pärjatud tiitliga „Tegus kodupaik 2012“ . Seltsi tegemistest saab lugeda kodulehelt http://kappermae.weebly.com