Kogumiku „Humanitaaria 100-aastases rahvusülikoolis“ esitlus

28. novembril esitletakse Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna professorite koostatud artiklikogumikku.

EST

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna professorid avaldavad rahvusülikooli 100. aastapäevaks eestikeelse artiklikogumiku, mis annab ettekujutuse meie humanitaaride laiast haardest ja rahvusvaheliselt tunnustatud kõrgest tasemest.

Kogumik koondab nii uusi teadustöid kui ka varem ilmunuid, mis pole kodumaisele lugejale kõige paremini kättesaadavad olnud. Avaldatakse ka meie uute välismaiste professorite valitud tööde tõlked. Kuna oleme ka kunstide valdkond, leiab kogumikust üllatusi kunstivallast.

Esitlus toimub koostöös konverentsiga: https://100.ut.ee/ajakava/rahvusvaheline-konverents-rahvuskeelsed-ulikoolid-uleilmastuvas-maailmas/

Rohkem teavet rahvusülikooli juubeli kohta on veebilehel 100.ut.ee.

Korraldaja

Tartu Ülikool

Tartu Ülikoolil täitub tänavu sada aastat tegutsemist eestikeelse ülikoolina. Rahvusülikoolina oleme on eestikeelse kõrghariduse andja, Eesti haritlaskonna kasvataja ja väärtuste kujundaja, Eestit ja tema rahvast uurivate teaduste arendaja, Eesti ühiskondliku arengu eestvedaja, teadmuspõhise ühiskonna ja majanduse kujundaja, eesti keele ja kultuuri uurija ja arendaja ning eesti teaduskeele edendaja, kultuuripärandi uurija, säilitaja ja tutvustaja.

Märksõnad: