Koguteos "Autod, mis jahutasid Raplamaad"

Raamatusse on koondatud andmed, pildid ja päritoluga seotud lood 100 tänase Raplamaa piiresse hangitud tuletõrjeauto kohta.

Autod, mis jahutasid Raplamaad / Raplamaa tuletõrjeautode ajalugu 1936 - 1996 on esimene selletaoline koguteos Eestis. 10 aastat uurimust, 75 persooni-intervjuud, 4210 lehekülge riigiarhiivi algallikaid koondab kokku 100 Raplamaa tuletõrjele hangitud masinat.
Raamat ei ole mõeldud laiskadele ja eeldab aktiivset lugemist ning kaasaelamist. Selle väärtus on kultuurilist laadi ja ulatub kaugelt üle ühe elukutse piiride haarates erinevaid ajastuid, Lugejale pakutakse hulgaliselt värvikaid ja sageli täpselt konteksti seatud detaile nii tehnika kui sotsiaalia valdkondadest ning mõnigi kord on need esitatud viisil, mis kehutavad juurde lugema ja/või edasi mõtlema. Ilmselt ongi erinevaid ajastuid läbiv narratiiv koos spetsiifiliste ja ühe valdkonna ning piirkonnaga seotud detailidega just selleks elemendiks, mis annab raamatule laiema kultuuriloolise väärtuse. Kui pealkirjast ja eessõnast võib jääda mulje, et tegemist on väga piiritletud auditooriumile mõeldud tekstiga, siis lugemisel saab ruttu selgeks, et autor suunab meid tuletõrjespetsidele mõeldud teksti ja tuletõrje (=tuletõrjeauto) arengut kui näidet ühiskonnas toimunud muutustest kajastava teksti vahel.

Koguteose loomise mõte sai paika Valgu vabatahtliku tuletõrje 75ndal aastapäeval 2008 aasta suvel. Kümne aastaga on tehtud 75 kontakt-intervjuud, riigiarhiivi uurimissaalides veedetud 90 tundi, erakogudest hangitud 964 fotot, läbi vaadatud 357 riigiarhiivi erinevat toimikut ja tutvutud 4210 leheküljega nendes. Käsikirja koostamine langes ajavahemikku veebruar 2017 - september 2017, sisu toimetamine ja layout maketi valmistamine oktoober 2017 - veebruar 2018. Planeeritav trükikojast teose kättesaamine suvel 2018.

Koguteose ilmutamiseks on vaja leida viimane osa finantseeringust, katmaks tiraashi tootmiskulusid Tallinna Raamatutrükikojas

Algataja

MTÜ Raikküla Vabatahtliku Tuletõrje Selts

MTÜ Raikküla VTS on Raplamaa tuletõrje ajaloo uurimise eestvedaja, www.ligimesekaitseks.tv sisu looja ning haldaja, Raplamaa vabatahtliku päästevõrgustiku üks eestvedaja ning internetiakna www.ligimesekaitseks.ee ülalhoidja.