Kogutud maailmad

Kondase Keskus viib läbi erivajadustega inimeste kunstiloomega tegeleva projekti "Kogutud maailmad", mis kulmineerub näitusega Viljandis.

„Kogutud maailmad“ võtab vaatluse alla erivajadustega inimeste kunstiloome Eestis ning vormistab kogutu näituseks Viljandis.

„Kogutud maailmad“ on sotsiaalse suunitlusega kunstiprojekt, mille eesmärgiks on välitööde käigus andekate autorite leidmine, erivajadustega inimeste loomingu esiletõstmine ja eksponeerimine, selle kaudu nende tegevuse tähtsustamine ja suurem kaasatus ühiskonnas. Projekti läbiviija Kondase Keskus püüab Eesti hoolekande struktuuris, tugi- ja päevakeskustes, erikoolides ja mujal jõuda kunstiga tegelevate inimesteni, kelle looming väärib laiema avalikkuse ette toomist.

Autsaider kunst leiutati samal hetkel kui see avastati. Kui saksa kunstiajaloolane ja arst Hans Prinzhorn pani 20. sajandi algupoolel aluse psühhiaatriliste patsientide kunstiloomet koondavale kunstikogule Heidelbergis, oli ta oma kirjutistes üheselt veendunud, et nende kunst on palju „sügavam“, „ehedam“ ja „tõelisem“ kui professionaalne kunst, nimetades viimast „intellektuaalseks aseaineks“. Tema väidet nagu psüühiliste erivajadustega inimeste, alateadvuse pursetena sündinud kunstilooming asetseb väljaspool kultuurikonteksti, on nüüdseks mõningal määral ümber hinnatud, kuid huvi autsaider kunsti vastu ei ilmuta raugemise märke. Vastupidi, maailma tegeleb üha suurema intensiivsusega autsaider kunsti küsimustega - autentsuse, originaalsuse, loovuse, positsioneerimise ja lõimumisega.

Kondase Keskus uurib sarnaseid küsimusi Eesti kunsti kontekstis. Projektijuht on Mari Vallikivi.

Fotol oleva töö autor on Andres Saks.

Galeriipiltidel hetki näituse avamisest 11.06.2018. Esimesel fotol projekti läbiviijad Mari Meister, Mari Vallikivi ja Mare Hunt.

Korraldaja

EV100 kunstiprogramm

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamiseks loodud kunstiprogrammis on ligi 100 kunstisündmust, mis jutustavad kunstikeeles Eesti olevikust, tulevikust ja minevikust. Eesti sünnipäeva tähistatakse kunstiga Ameerika Ühendriikides, Jaapanis, Itaalias ja mujal Euroopas ning samal ajal ka Virtsus, Valgas, Moostes, Sillamäel ja paljudes teistes Eesti paikades. EV100 kunstiprogrammi korraldavad Riigikantselei Eesti Vabariik 100 korraldustoimkond koos kunstiprogrammi koordineerivate Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse ja Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskusega.