Kohaliku koostöö kiirendi Anija Lüliti.

Kingime Eestile Lüliti nimelise kogukonna ja omavalitsuse koostöömudeli, mis aitab oma kodukoha eluolu paremaks muuta. Loodame olla eeskujuks teistele omavalitsustele ja kodanikeühendustele.

Anija Lüliti on kogukondlik koostöö kiirendi, mis aitab Anija valla elanikel ise oma kodukoha eluolu paremaks muuta. Ideede elluviimist nii nõu, kui ka rahaliste vahenditega toetab Anija vallavalitsus ja kõik ideed viiakse ellu ühe tegevuspäeva jooksul. Teame, et Anija valla elanikud on valmis panustama oma kodukoha arengusse ja aitavad hea meelega oma oskuste ja teadmistega. Anija Lüliti formaat annab võimaluse teha seda süsteemselt, efektiivselt ja ajasäästlikult – meeskonnad panustavad 12 tunni jooksul intensiivselt, eesmärgiga jõuda konkreetse püsititatud tulemuseni. Osalejatetele tagab hea enesetunde võimalus aidata kaasa kodukoha arendamisel, eduelamus saavutusest ning suurepärases seltskonnas veedetud vabaaeg.
Lüliti koosneb neljast etapist:
1. Ideekorjeperiood - inimestel on võimalik esitada ideid, ettepanekuid ja murekohtasid, mis vallas lahendamist vajaksid
2. Projektide väljakuulutamine - nõu, tugi ning vahendid Lüliti tiimilt ja vallalt, et idee saaks meeskonnaga teostatud
3. Meeskondade täiendamine (vajadusel), tegevuse planeerimine, nõustamine, kogukonna kaasamine ja ettevalmistustööd
4. Lüliti tegevuspäev, ideede elluviimine

Lüliti projekt arendab kodanikuühiskonda ka laiemas kontekstis – tõmbame Anija vallas käima uue laheda kogukonna ja omavalitsuse koostöömudeli, lootes olla eeskujuks ka teistele omavalitsustele ja kodanikeühendustele.

Kingime Eestile 100. aastapäeva puhul Lüliti nimelise kogukonna ja omavalitsuse koostöömudeli, mis aitab oma kodukoha eluolu paremaks muutmiseks ise midagi ette võtta.

Lülitame koos muudatused sisse!

Algataja

MTÜ Soodlast Kõrveni

MTÜ Soodlast Kõrveni koondab toredaid, lõbusaid ja teotahtelisi naabreid ja vallaelanikke. Enamus meist elavad pisikestes hajaasustusega külades, kus talud võib kahe käe sõrmedel kokku lugeda. Soovime muuta oma kodukohta ning Anija valda paremaks elukeskkonnaks, teha kohaliku omavalitsusega head koostööd ning pakkuda oma kogukonna liikmetele koostegutsemise võimalust.