Kohalikud kogukonnad tugevamaks!

Eduka riigi aluseks on õnnelikud inimesed. Vabaerakond teeb kingituse kogukondadele, et inimesed kõikjal Eesimaal saaksid oma kodukoha veelgi armsamaks teha ja sellest õnne ning rõõmu tunda.

Vabaerakond on oma loomisest alates keskendunud kogukondade eest seismisele ning me peame oluliseks, et oma kodukohas toimuva üle saaksid otsustada kohalikud elanikud. Kogukonnaelu on meie iseolemise tagatis! Kogukondadeks peame ka väiksemaid külaliikumisi ja seltse ning mis tahes inimeste vabatahtlikku tegevust ühise kasu ja heaolu nimel. Me väärtustame kodanike isetegemist ning innustame Eesti inimesi otsima lahendusi ja otsustama oma tuleviku üle.
Teada on, et inimeste koostegutsemine on küpse ühiskonna tunnus. See tähendab ka arenenud kodanikuvastutust. Meie kingitus on kõikidele aktiivsetele kodanikele ja vabaühendustele, et nad saaksid ühiselu korraldamise küsimustes oma sõna kaasa öelda ja ning oma piirkonna elu edendamiseks ka midagi väga suurt ära teha.
Me soovime, et kingitused tõstaksid kogukonna ühtsustunnet, oleksid abiks elutervema keskkonna loomisel ning nendest algatustest jääksid püsivad väärtused ka tulevikuks- meie lastele ja lastelastele. Need algatused võivad tõsta näiteks seltside, külade või ühingute kogukonnana toimimise võimekust. On midagi sellist, mis kutsuvad rohkem õues liikuma, peredega koos aega veetma, suurendavad põlvkondade vahelist sidusust, pärandavad traditsioone ja loovad uusi. Algatused, mis aitavad luua linnapilti, külasid ja asulaid rõõmsamaks, atraktiivsemaks, on seotud ajaloolise ja kultuurilise mälu säilitamisega või parandavad muul moel elukeskkonda.

Algataja

Vabaerakond