Kõhe talu koolialguse perepidu

Oleme loomas kogukonnas uut traditsiooni, mis väärtustab haridust, perega koos aja veetmist ning tugevdab kogukonnatunnet. Just sellise traditsiooni juurutamisega soovime meie tähistada EV100.

Teist aastat järjest korraldab Kavilda Hobi OÜ Tartumaal Puhja vallas Võllinge külas Kõhe talus 1. septembril koolialguse perepidu. 2016. aastal korraldatud koolialguse peo järgselt saime palju positiivset tagasisidet ning soovime sellel aastal laiendada üritust (2016. aastal osales ca 120 inimest). Pidu on suunatud eelkõige Puhja valla peredele, kuid laiemalt ka 2018 aastal ühineva Elva valla peredele ja oodatud on ka kõik kaugemalt külalised! Koolialguse peoga väärtustame haridust, pakume peredele värskes õhus koos aja veetmist, toome kokku kogukonna inimesed ühistegevusteks. 2017. aastal on ürituse raames kokkulepped olemas juba MTÜ-ga Vabadussport slackline töötoa läbiviimiseks lastele, toimub Kolm Põrsakest teadusteater, esinevad noored andekad laululapsed, õhtu lõpus esineb Kõhe talu laval RENATE koos tantsutüdrukutega, lisaks erinevad mängud lastele, avatud kohvik. Täiskasvanutel on võimalus kätt proovida taas tekivõrkpallis, mis oli eelmisel aastal väga populaarne. Meie soov on, et koolialguse perepeost kasvaks välja kogukonnas oodatud igaaastane sündmus, mis on suunatud väärtuskasvatusele ja kogukonnas üksteise märkamisele.

Juuni 2016 - kokkulepete sõlmimine koostööpartneritega, peokava koostamine. Juuli-august 2017 - ürituse reklaamimine. 29.-31. august peoplatsi ettevalmistused, tehnika üles seadmine, kohviku ettevalmistused. 1. september - Kõhe talu koolialguse perepidu.

Kõik, kes soovivad anda enda panust Kõhe talu koolialguse perepeol, võivad anda endast märku e-posti teel info@kavildahobi.ee . Heade inimeste abi kulub alati ära!

Algataja

Kavilda Hobi OÜ

Muusika ei jäta kedagi ükskõikseks! Kavilda Hobi OÜ on peamiselt helitehnika ja telkide rendiga tegelev perefirma. Tegeleme ka ürituste korraldamisega. Soovime anda oma panuse kogukonnas toimuvate ürituste parimaks läbiviimiseks (just helitehnilise poole pealt) ning jõudu mööda korraldame ka ise üritusi, et tugevdada kogukonnatunnet ning pakkuda peredele erinevaid tegevusi kodukoha lähedal. Tutvu meiega www.kavildahobi.ee või Facebook`i koduleheküljel https://www.facebook.com/helindamine/