Kohtumine Alo Särjega Võhma raamatukogus

Üritus toimub kingituse „100 kohtumist Eestimaa inimestega Viljandi linna ja maakonna raamatukogudes“ raames.

Ratastooliga ligipääsetav
EST

Võhma linnaraamatukogu kutsub 12. aprillil kell 18 kellakuueteele. Külas on loodusainete õpetaja ja mõisate ajaloo uurija Alo Särg. Olete oodatud!

Korraldaja

Viljandi Linnaraamatukogu

Toetame süsteemselt ja järjepidevalt eesti keele ja kultuuri säilimist, lugemisharjumuste kujundamist, elukestvat õpet ja enesetäiendamist. Pakume külastajatele sõbralikku ja kaasaegsete lahendustega keskkonda.