Kohtumine Elmar Trinkiga Võhma raamatukogus

Üritus toimub kingituse „100 kohtumist Eestimaa inimestega Viljandi linna ja maakonna raamatukogudes“ raames.

Ratastooliga ligipääsetav
EST

Võhma linnaraamatukogu kutsub 21. mail kell 18 kellakuueteele.

J. V. Jannsenist, Eesti meelest ja keelest kõneleb Koidula Muuseumi juhataja Elmar Trink. Olete oodatud!

Korraldaja

Viljandi Linnaraamatukogu

Toetame süsteemselt ja järjepidevalt eesti keele ja kultuuri säilimist, lugemisharjumuste kujundamist, elukestvat õpet ja enesetäiendamist. Pakume külastajatele sõbralikku ja kaasaegsete lahendustega keskkonda.