Kohtumine Heli Illipe-Sootakiga Viljandi Linnaraamatukogus

Kohtumine toimub EV100 kingituse sarja "100 kohtumist Eestimaa inimestega Viljandi linna ja maakonna raamatukogudes" raames.

EST

15. märtsil kell 12.00 kohtub lastekirjanik Heli Illipe-Sootak oma väikeste lugejatega Viljandi Linnaraamatukogu laste-ja noortekirjanduse saalis. 

Illipe-Sootaki looming on suunatud eelkõige väikelastele ja seepärast on selles olulisel kohal riimid, hoolikalt valitud sõnavara ja eakohane lauseehitus, mis aitab kaasa laste keeletaju arengule ja sõnavara rikastamisele. Tema luuletustes ja lugudes leidub rohkelt huumorit ja sõnamängu, samuti looduskäsitlust ja rahvapärimust. 

Kirjaniku ilmunud teosed:

Luuleraamatud:
Kiisu aias lehti riisus

Proosaraamatud:
Saada õps kuu peale
Väike jope
Pörkölt
Kiisu reisib
Kiisu raamat
Kus on mütsil olla hea?
Kuraditosin kratijuttu

Kohapeal saab osta kirjaniku raamatuid.

Korraldaja

Viljandi Linnaraamatukogu

Toetame süsteemselt ja järjepidevalt eesti keele ja kultuuri säilimist, lugemisharjumuste kujundamist, elukestvat õpet ja enesetäiendamist. Pakume külastajatele sõbralikku ja kaasaegsete lahendustega keskkonda.