Kohtumine kirjanik Aidi Vallikuga Karksi-Nuias

Kohtumised toimuvad kingituse „100 kohtumist Eestimaa inimestega Viljandi linna ja maakonna raamatukogudes“ raames.

Ratastooliga ligipääsetav
EST

Aidi Vallik on kirjanik, kes ei piirdu vaid raamatute kirjutamisega, vaid räägib kaasa ka Eesti hariduselu puudutavates küsimustes ning on MTÜ Lugu-Loo asutajaliige.

Tema sulest on ilmunud noorsoojutustused „Kuidas elad, Ann?“, „Mis teha, Ann?“ ja „Mis sinuga juhtus, Ann?“, mis käsitlevad murdeealiste probleeme ja suhteid eakaaslaste ja vanematega, kokkupuuteid meelemürkidega ning keerukaid identiteediotsinguid.

Pärast menukat sarja Annist on Aidi Vallik keskendunud noorematele lugejatele, avaldades neile nii fantaasialugusid kui ka realistlikke loomajutte. Samuti on ta kirjutanud köitvat lasteluulet, mis paistab silma vormilise mitmekülgsuse ja temaatilise laiahaardelisuse poolest.

Kirjanikuga kohtumised toimuvad 9. aprillil kell 10.30 Karksi-Nuia Kultuurikeskuses ja 12 August Kitzbergi nimelises gümnaasiumis.

Korraldaja

Viljandi Linnaraamatukogu

Toetame süsteemselt ja järjepidevalt eesti keele ja kultuuri säilimist, lugemisharjumuste kujundamist, elukestvat õpet ja enesetäiendamist. Pakume külastajatele sõbralikku ja kaasaegsete lahendustega keskkonda.