Kohtumine kirjanik Kalle Gastoniga Õisu raamatukogus

Üritus toimub kingituse „100 kohtumist Eestimaa inimestega Viljandi linna ja maakonna raamatukogudes“ raames. 

Ratastooliga ligipääsetav
EST

Kirjastuse Kaarnakiwi juht Kalle Gastoni sõnul on sarja „Kihelkondlikud kihelused“ eesmärgiks eestimaalaste kogukondliku identiteedi tugevdamine ja kihelkonna kui haldusüksuse populariseerimine. Raamatute materjal pärineb artiklite andmebaasist Digar, mille vabatahtliku toimetajana on Gaston korrektuuri teinud üle 30 000 tekstireale. Sarjas ilmub 21. aasta vältel igal aastal viis raamatut.

Kaarnakiwi on möödunud aastal tegevust alustanud Mulgimaa kirjastus, mis tegeleb Eesti kultuuripärandi publitseerimisega. Siiani on kirjastuselt ilmunud „Uskumatu ja kentsakas Tarwastu“ (2017) ning kõiki Eesti kihelkondi käsitlev kogumik „Kihelkondlikud kihelused“ (2018). 

 

Korraldaja

Viljandi Linnaraamatukogu

Toetame süsteemselt ja järjepidevalt eesti keele ja kultuuri säilimist, lugemisharjumuste kujundamist, elukestvat õpet ja enesetäiendamist. Pakume külastajatele sõbralikku ja kaasaegsete lahendustega keskkonda.