Kohtumine Marina Kaljurannaga Viljandi Linnaraamatukogus

Kohtumine toimub kingituse "100 kohtumist Eestimaa inimestega Viljandi linna ja maakonna raamatukogudes" raames.

EST

Viljandi Linnaraamatukogus külas Marina Kaljurand.

Räägime Euroopa Liidu tänastest väljakutsetest, tulevikust ja Eestist Euroopa Liidus. 

Arutleme, mida osalejad arvavad Euroopa Liidu teemadest ja Eesti teemadest Euroopa Liidus ning kuidas saavad nemad panustada Euroopa Liidu aruteludesse.

Korraldaja

Viljandi Linnaraamatukogu

Toetame süsteemselt ja järjepidevalt eesti keele ja kultuuri säilimist, lugemisharjumuste kujundamist, elukestvat õpet ja enesetäiendamist. Pakume külastajatele sõbralikku ja kaasaegsete lahendustega keskkonda.