Kohtumine raamatu „Igal asjal on kaks otsa: akats ja lõpets“ toimetaja Mari-Ann Remmeliga Vastemõisa rahvamajas

Üritus toimub kingituse „100 kohtumist Eestimaa inimestega Viljandi linna ja maakonna raamatukogudes“ raames.

Ratastooliga ligipääsetav
EST

Kohtume ERA teaduri ja kohapärimuse rühma juhi Mari-Ann Remmeliga Vastemõisa rahvamaja peeglite saalis.

Korraldaja

Viljandi Linnaraamatukogu

Toetame süsteemselt ja järjepidevalt eesti keele ja kultuuri säilimist, lugemisharjumuste kujundamist, elukestvat õpet ja enesetäiendamist. Pakume külastajatele sõbralikku ja kaasaegsete lahendustega keskkonda.

Märksõnad: