Kõikide viimsilaste orel

Orelis on palju enam vilesid, kui 100, kuid seda täpselt samamoodi, kui ühes 100 aastases riigis rahvast. Samas just see, kuidas erinevad viled kokku kõlavad väljendab harmooniat, ühes toimimist.

Nii ongi üks orel igati sümboolseks kingituseks Eesti Vabariigi 100. sünnipäeval, sest nii nagu rahva kokku kõlamine väljendub riigi toimises, väljendub igaühe panus, kes on andnud oma hea osa oreli valmimisse, nendes rohketes võimalustes ja helides, millega orel saab puudutada inimese hinge.

Nimelised oreliviled, mida on võimalus soetada igal inimesel, ja seeläbi toetada oreli rahastamist, on justkui meie igaühe panus Eesti jätkuvasse ja järjest paremasse toimimisse.

Riik vajab hoolt ja armastust, ja niisamuti vajab orel hoolt ja armastust, õppinud talente, kes oskavad seda hoida ja mängida, ja seeläbi paljusid teisigi rõõmustada.

Viimsi kiriku orel on pühendatud tähistama esmalt kiriku 10. aastapäeva, kuid loomulikult ka meie armsa Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva! Lisaks veel Eesti Evaneelse Luterliku Kiriku 100. sünnipäeva ning 500 aasta möödumist reformatsioonist, mis on olnud vägagi tähtsaks sündmuseks sillutamaks teed Eesti rahvusluse kasvule, mis päädis Eesti Vabariigi sünniga.

Orel asub Viimsi koguduse ja rahva, ja kõikide eestlaste teenistusse jaagupipäeval, 25. juulil 2017.

Olulisim päev on 25. juuli 2017, mil kiriku nimipühagu Jaakobuse päeval ehk jaagupäeval saab orel töösse pühitsetud!

Kingitus on valmis, kuid puudu on veel rahalistest vahenditest 43000 eurot, et meistritele töö eest tasuda! Oreli ehitamist on võimalik toetada aadressil http://viimsijaakobikirik.ee/vilepood/

Algataja

EELK Viimsi Püha Jaakobi kogudus