Kolgaküla 100 talu 100 aastat

Kolgaküla üheks suuremaks väärtuseks on vanad talud. Kingitusega, mis on Kolgaküla osaluseks programmis „EV100 igas külas“, kogutakse, talletatakse ja tutvustatakse talude ajalugu.

Valmis!
Valmis!

Kolgaküla on Lahemaa üks suuremaid, vanemaid ja stabiilsema asustusega külasid. Küla üheks suuremaks väärtuseks on vanad ja mitmekülgse arhitektuuriga talud. Kuna talud asuvad laiali metsade vahel, siis vaid vähesed inimesed teavad ja oskavad hinnata küla arhitektuurilist väärtust. Kolgaküla talude kohta pole peaaegu midagi ka kirjutatud.

Käesoleva kingitusega kogutakse kõigi Kolgaküla 100 talu 100 viimase aasta kohta infot ja fotosid ning tehakse uusi fotosid nii maapinnalt kui ka õhust. Etnoloog ja Eesti vabaõhumuuseumi teadusdirektor Heiki Pärdi koostab Kolgaküla taluarhitektuurist kokkuvõtte. Kogutud materjali põhjal pannakse kokku nii teksti kui ka fotosid sisaldav elektrooniline album „Kolgaküla 100 talu 100 aastat“ ja tehakse samateemaline seminar Kolgaküla rahvamajas. Kingituse tulemusel tõuseb inimeste teadlikkus Kolgaküla väärikatest taludest ja säilib külale oluline kultuuripärand.

juuni-november 2017 – materjali kogumine ja talude pildistamine jaanuar 2018 – seminar Kolgaküla rahvamajas

Algataja

Mittetulundusühing Kolgaküla Selts