Kõljala küla iluõunapuud – kingitus EV100ks

Kõljala kogukond istutab kultuuriseltsi Kevade ja naiskodukaitse Pihtla jaoskonna eestvedamise EV100 tähistamiseks iluõunapuud ja korraldab retke „Hõbevalge radadel“.

Püha kihelkonna Kõljala küla istutab 18. augustil 2018 EV100 ja kümneaastase Kõljala külaplatsi auks iluõnapuud. Toimub ülemaakondlik sõjalis-sportlik retk „Höbevalge radadel“, isamaaline kontsert ja suvelõpupidu. Eestvedajateks kultuuriselts Kevade ja naiskodukaitse Pihtla jaoskond. Lisateavet annab Silje Vaik, silje.vaik@gmail.com, 5811 9440.

Algataja

EV100 igas külas