Kolm uut "Vana Kannelt": 5000 regilaulu Laiuselt, Peetrist, Vaivarast ja Narvast

Jätkame Jakob Hurda elutööd ja avaldame Laiuse, Peetri ja Vaivara kihelkonnast ning Narva linnast kogutud kolm "Vana Kandle" täit regilaule.

Jakob Hurt ei osanud unistada Eesti Vabariigi 100 aasta juubelist, kuid ta tegi oma tööd selle nimel, et sünniks rahvus, kes on teadlik oma võimsast kultuuripärandist – eesti vanast kullast, nagu ta regilaulu nimetas. Selleks lõi ta Vana Kandle seeria, kus peaksid ilmuma kõik vanemad rahvalaulud. Seni on välja antud 13 kihelkonna laulud.

Meie eesmärk on jätkata seeriat ja kinkida Eesti Vabariigile kolme kihelkonna, Laiuse, Peetri ja Vaivara, ning Narva linna regilaulude köited.

Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi suuri rahvalaulukogusid ei oleks ilma kogujate ja pärimusetundjate üle sajandi kestnud vabatahtliku tööta. Juba Hurda kogumistöö eesmärk oli rahva oma pärand rahva kasutusse tagasi anda. Kihelkondlikud rahvaluuleväljaanded on aina tähtsamad kohalikele kogukondadele. Oleme teinud tihedat koostööd eelkõige kohalike muuseumide, koolidega ja seltsingutega, tutvustanud kohalikku laulutraditsiooni ja selle taustu.

Kingituse valmimisel löövad kaasa:

Viru Instituut Vaivara Sinimägede Muuseum

SA Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa muuseum

SA Betti Alveri Muuseum.

Vanad laulusõnad ja viisid loovad erilise emotsionaalse sideme minevikuga, seda enam, et väljaandest võib leida laule oma esivanematelt või oma kodu lähedalt. Raamat annab tiheda ülevaate piirkonna ajaloost, murdekeelest ja rahvaluule kogumisloost, mille valmimisse on omakorda panustanud vabatahtlikud koduloo ja suguvõsa uurijad. Vana kandle köidetel on ka oma veebileheküljed (kivike.kirmus.ee), kust leiab rohkesti täiendavat materjali: laulude helisalvestusi, fotosid, põnevad pärimusekogujate päevikuid ja muud.

Loomulikult on väljaannete auditoorium kohalikest kogukondadest laiem – ja kuna regilaul on läänemeresoome rahvaste ühine laulukultuur, siis kaudselt on väljaande jätkamine kingitus ka Soome Vabariigi 100. juubeliks.

September 2017 - valminud on Laiuse murdeülevaade (Jüri Viikberg), mis avaldatakse Laiuse veebiväravas (http://kivike.kirmus.ee/index.php?id=15&module=415&op=11) Detsember 2017 - jaanuar 2018 - valmivad Peetri ja Vaivara-Narva keeleülevaated ning kõigi kihelkondade ajalooülevaated, mis avaldatakse kihelkondade veebiväravates (http://kivike.kirmus.ee/index.php?dok_id=60&module=415&op=) Mai 2018 - valmib Vaivara-Narva Vana Kandle trükivalmis käsikiri 2018 sügis - trükitakse ja esitletakse väljaannet "Vana Kannel XII. Vaivara ja Narva regilaulud" Mai 2018 - valmib Vaivara-Narva Vana Kandle trükivalmis käsikiri 2019 sügis - trükitakse ja esitletakse väljaandeid "Vana Kannel XIII. Laiuse regilaulud" ja "Vana Kannel XIV. Peetri regilaulud"

Kingituse toetavad: Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Riiklik programm „Eesti keel ja kultuurimälu“, Eesti Kultuurkapital, Rahvakultuuri keskus, Rahvuskultuuri fond ja meie vabatahtlikud abilised.

Algataja

Liina Saarlo

Eesti Kirjandusmuuseumi teadur