Konverents „Embedding digital into societal challenges“

Konverents digiteemade integreerimisest käesoleva ELi TAI raamprogrammi ja järgmise raamprogrammi ühiskondlikesse väljakutsetesse, milles rõhutatakse Eesti teadlaste panust lahenduste leidmisel.

Eng
Varia

Brüsselis toimuva konverentsi eesmärk on tutvustada ELi institutsioonide poliitikakujundajatele, liikmesriikide esindajatele ja teistele Brüsselis asuvatele osapooltele Eesti teadlaste ja teaduspõhiste ettevõtete panust eri rahastamisprogrammide kasutamisega seotud poliitilisse diskussiooni. Täpsemalt arutatakse probleeme digiteemade integreerimisel ELi teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni (TAI) raamprogrammi, programmi Horisont 2020 kui ka järgmise raamprogrammi ühiskondlikesse väljakutsetesse ning püütakse leida koostööpartnereid.

Taust: ELi teadus- ja innovatsioonipoliitikal on oluline roll füüsilise ja digitaalse maailma ühendamisel. See võimaldab suurendada digitaalsete tehnoloogiate ja innovaatiliste lahenduste sünergiat ühiskondlike väljakutsetega. Ühiskondlikud väljakutsed on üks ELi TAI raamprogrammi prioriteetidest. See prioriteet keskendub seitsmele põhilisele kodaniku murele: tervishoid, toiduga kindlustus, puhas energia, keskkonnahoidlik transport, kliima, innovaatiline ja turvaline ühiskond. Mitmeid sünergiaid on juba rakendatud, kuid võimalusi ja väljakutseid kerkib esile veel.

Konverentsi ülesehitus: Avasõnade (kinnitamata esineja teadusvolinik C. Moedas) järel on kaks diskussioonipaneeli. Paneelid juhatavad sisse kaks Eesti teadlaste kaasust. Eesti teadlaste rahvusvahelisi koostööpartnereid ja edulugusid esitletakse paneeldiskussioonides.

Korraldajad: Eesti Teadusagentuur (ETAg) ja selle Brüsseli kontaktbüroo, Eesti alaline esindus ELi juures, haridus- ja teadusministeerium ja Euroopa pealinnade ülikoolide võrgustik (Network of Universities from the Capitals of Europe, UNICA), millel on ülikoolidega rahvusvahelise koostöö ja meedia- ja kommunikatsiooni kompetents.

Sihtgrupp: 100–150 inimest, eelkõige poliitikakujundajad ELi tasandil, sh Euroopa Komisjoni kõrged ametnikud, asjakohaste erialaorganisatsioonide ja algatuste esindajad, ülikoolide ja TA organisatsioonide esindajad, liikmesriikide atašeed.

Korraldaja

Estonian Research Council

Estonian Research Council is a governmental foundation that was established to concentrate the funding of R&D and guarantee the better functioning of financing systems. More specifically, the Estonian Research Council awards research grants, represents Estonia at international organisations, supports and coordinates participation in international cooperation programmes, analyses research information and the impact of funding decisions, it helps to get young people attracted to science and technology and raises public awareness about science and its importance to society.