Konverents „Embedding digital into societal challenges“

Brüsselis toimub konverents, mis tutvustab Eesti teadlaste panust digiteenuste arendamisse. Konverentsil arutatakse, kuidas saab digitaalsete teenustega toetada erinevate ühiskondlike probleemide ja väljakutsete lahendamist.

ENG

Brüsselis toimuva konverentsi eesmärk on tutvustada ELi institutsioonide poliitikakujundajatele, liikmesriikide esindajatele ja teistele Brüsselis asuvatele osapooltele Eesti teadlaste ja teaduspõhiste ettevõtete panust eri rahastamisprogrammide kasutamisega seotud poliitilisse diskussiooni. Täpsemalt arutatakse probleeme digiteemade integreerimisel ELi teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni (TAI) raamprogrammi, programmi Horisont 2020 kui ka järgmise raamprogrammi ühiskondlikesse väljakutsetesse ning püütakse leida koostööpartnereid.

Taust: ELi teadus- ja innovatsioonipoliitikal on oluline roll füüsilise ja digitaalse maailma ühendamisel. See võimaldab suurendada digitaalsete tehnoloogiate ja innovaatiliste lahenduste sünergiat ühiskondlike väljakutsetega. Ühiskondlikud väljakutsed on üks ELi TAI raamprogrammi prioriteetidest. See prioriteet keskendub seitsmele põhilisele teemale: tervishoid, toiduga kindlustus, puhas energia, keskkonnahoidlik transport, kliima, innovaatiline ja turvaline ühiskond. Mitmeid sünergiaid on juba rakendatud, kuid võimalusi ja väljakutseid kerkib esile veel.

Konverentsi ülesehitus: Avasõnade järel on kaks diskussioonipaneeli. Esimene paneel keskendub teemale "Andmed kui Euroopa tuleviku peamine võimaldaja: Andmete vaba liikumise eeldused." Teise diskussioonipaneeli teema on "Digilahenduste ühiskondlik aktsepteeritavus: Lahenduste elluviimise eeldused." Paneelid juhatavad sisse kaks Eesti teadlaste kaasust.

Korraldajad: Eesti Teadusagentuur ja selle Brüsseli kontaktbüroo, Eesti alaline esindus ELi juures, haridus- ja teadusministeerium, Science|Business ja Euroopa pealinnade ülikoolide võrgustik (Network of Universities from the Capitals of Europe, UNICA).

Sihtgrupp: eelkõige poliitikakujundajad ELi tasandil, sh Euroopa Komisjoni kõrged ametnikud, asjakohaste erialaorganisatsioonide ja algatuste esindajad, ülikoolide ja TA organisatsioonide esindajad, liikmesriikide atašeed.

Lisainfot leiab eu2017.ee lehelt: https://www.eu2017.ee/et/cultural-events/konverents-embedding-digital-so...

Korraldaja

Estonian Research Council

Estonian Research Council is a governmental foundation that was established to concentrate the funding of R&D and guarantee the better functioning of financing systems. More specifically, the Estonian Research Council awards research grants, represents Estonia at international organisations, supports and coordinates participation in international cooperation programmes, analyses research information and the impact of funding decisions, it helps to get young people attracted to science and technology and raises public awareness about science and its importance to society.