Konverents „Juhan Peegel 100“

17. mail 2019 toimub Tartu Ülikoolis Juhan Peegli 100. sünniaastapäeva juubelikonverents.

EST

„Tartu Ülikool ilma Juhan Peeglita poleks nagu see ülikoolgi enam, see oleks kujuteldamatu.“ – Hando Runnel

Juhan Peegel pani aluse ajakirjanduse õpetamisele Tartu Ülikoolis. Ilma tema panuseta oleks rahvusülikool vaesem, ühiskond pimedam. Selleks, et suurkuju panust väärikalt meenutada ning arutleda tema mõju üle tänases ja homses Eestis, toimub 17. mail 2019 Juhan Peegli 100. sünniaastapäeva juubelikonverents.

Päeva esimene pool koosneb aruteluringidest, mida veavad ühiskonnateaduste instituudi õppejõud ja Akadeemilise Ajakirjanduse Seltsi liikmed. Päeva teises pooles koguneme ettekanneteks aulasse. Õhtu lõpetab Academia Peegeliana vilistlasõhtu. Palume silmas pidada, et vilistlasõhtul osalemiseks tuleb kanda 20 € Eesti Akadeemilise Ajakirjandusseltsi kontole EE672200221049589222.

Täpsem info ja registreerumine

Rohkem teavet rahvusülikooli juubeli kohta on veebilehel 100.ut.ee.

Korraldaja

Tartu Ülikool

Tartu Ülikoolil täitub tänavu sada aastat tegutsemist eestikeelse ülikoolina. Rahvusülikoolina oleme on eestikeelse kõrghariduse andja, Eesti haritlaskonna kasvataja ja väärtuste kujundaja, Eestit ja tema rahvast uurivate teaduste arendaja, Eesti ühiskondliku arengu eestvedaja, teadmuspõhise ühiskonna ja majanduse kujundaja, eesti keele ja kultuuri uurija ja arendaja ning eesti teaduskeele edendaja, kultuuripärandi uurija, säilitaja ja tutvustaja.

Märksõnad: