Konverents "New Beginnings of Baltic Diaspora"

Eesti, Läti ja Leedu Vabariigid tähistavad 2018. aastal oma 100. sünnipäeva. Sel puhul vaatavad ajas tagasi mitte ainult Balti riigid vaid ka Balti diasporaakogukonnad.

EST ENG

Baltic Heritage Network tähistab Balti riikide 100. sünnipäeva konverentsiga “New Beginnings of Baltic Diaspora” Eesti Rahva Muuseumis Tartus. Balti diasporaa valikud nii kogukondade kui üksikisikute jaoks nii ajaloos kui tänapäeval on nagu hargnevate teede aed: uued algused leiavad aset vaatamata sellele, kas me paneme seda tähele või mitte. Konverents pakub võimaluse vaadelda erinevate kogukondade ja nende arhiivide poolt kogetud lõppe ja algusi nüüd ja minevikus. Olgu tegemist suulise ajaloo ja perekonnalugudega või muutlike migratsioonivoogudega, uute kogude tekkimise või olemasolevate  edendamisega, tähtis on see, kuidas tunda ära muutusi ja muuta lõpud uuteks algusteks. Kas ja kuidas suudame neid muutusi jäädvustada arhiivi- jt kogudes? Kuidas peavad diasporaa mäluasutused vastu ühiskonnas aset leidvatele muutustele?

Konverentsil esinevad akadeemilised uurijad, mäluasutuste spetsialistid, diasporaakogukondade esindajad – kõik, kellele Balti diasporaakogukondade püsimine, ajaloo ja kaasaja jäädvustamine, mõtestamine tähtis on.

https://www.balther.net/cooperation-2/conferences/balthernet-conference-...

Korraldaja

MTÜ Baltic Heritage Network

MTÜ BaltHerNet eesmärgiks on arendada koostööd Balti diasporaa kultuuriväärtusi koguvate ja uurivate riiklike ja eraarhiivide, muuseumide ja raamatukogude, teadusasutuste, rahvaühenduste ja organisatsioonide vahel, et tagada ajalooliselt väärtuslike Balti diasporaa kultuuriväärtuste säilimine, uurimine ja avalikkusele kättesaadavus.MTÜ BaltHerNet arendab rahvusvahelisi ja siseriiklikke koostöövõrgustikke, haldab ja arendab Balti diasporaa kultuuripärandi infoportaali Baltic Heritage Network, korraldab konverentse, seminare ja koolitusi.