KoodiTund 2017 - Minecrafti eri! Tuleviku Eesti, Läti ja Leedu

Eesti, Läti ja Leedu vabariigid saavad peagi 100 aastaseks. Minecrafti huvilised ehitavad tuleviku Baltikumi, mida Eestile, Lätile ja Leedule sünnipäevaks kinkida.

Eesti, Läti ja Leedu vabariigid saavad peagi kõik 100 aastaseks. Kutsume kõiki Minecrafti huvilisi kujutama elu Balti riikides ette tulevikus. Ehitatud tulevikumaailmadest saabki sünnipäevakink Eestile, Lätile ja Leedule! Kutsume Minecrafti ehitusmeistreid tähistama Eesti, Läti ja Leedu 100. sünnipäeva! Kujuta ette, milline võiks elu Eestis, Lätis ja Leedus olla 25, 50 või 100 aasta pärast! Millised on majad, tänavad, koolid, lasteaiad, kohvikud? Kuidas me liikleme - kas autod ja laevad lendavad või on hoopis maa all? Kus me süüa kasvatame? Kuidas käime koolis? Ehita Minecraftis just selline tulevikumaailm, milles tahaksid ise elada! Selle tulevikumaailma saadki Eestile, Lätile või Leedule sünnipäevaks kinkida.

Minecrafti ehitusvõistlus on osaks ülemaailmsest KoodiTunni algatusest, mille eesmärgiks on IT-hariduse edendamine. Selgi aastal kutsuvad kohaliku eestvedajad kõiki huvilisi KoodiTunni tegemistes osalema, et kinkida Eestile IT-teadlikke inimesi.

KoodiTunni tegemisi Eestis veavad Vaata Maailma SA, Microsoft Eesti, Tagasi Kooli, ITL ja MTÜ Robootika.

Võistuse algab 2. detsember 2017 kell 11.00. Võistlus lõppeb 9. detsembril 2017 kell 20.00. Võitjad kuulutatakse välja järgneva töönädala jooksul.

Ootame osalejaid kolme vanusekategooriasse: 7-11 aastased, 12-15 aastased ja 16-18 aastased.

Algataja

Vaata Maailma SA/NutiLabor

Vaata Maailma SA on tegelenud interneti kasutamise populariseerimise Eestis ning siinsete inimeste e-oskuste ning digipädevuste arendamisega alates aastast 2001. Samuti koordineerib sihtasutus IT-alaseid huviringe NutiLabor.