Kõpu meierei ajaloo jäädvustamine

Kingituse eesmärgiks on piimanduse ajaloo kui tähtsa Eesti põlise põllumajandusharu väärtustamine, vanematelt põlvkondadelt piirkondliku pärandi kogumine ja selle jagamine kõigiga.

Soovime jäädvustada ühe ajaloolise pärandi (meierei - piima vastuvõtt ja töötlemine) foto ja kirjapildina - Kõpu meierei ajaloo, mis tänasel päeval on tuntud kui Soomaa värav ehk Kõpu Külastuskeskus. Selleks kogume meenutusi, esemeid, pilte inimestelt ning külastame ka erinevaid muuseume ajalooliste andmete kogumiseks. Tahame anda välja meierei ajalugu kajastava trükise ja voldikud, mida on võimalik jagada, et info levikut laiendada. Ühe osana kingitusest soovime üles seada näituse - fotokollektsioon lõuendile Kõpu Külastuskeskusesse mälestuseks ja kingituseks kogukonnale. Lisaks fotodele ka kogutud esemete eksponeerimine ja tutvustamine. See on meie kingitus EV100-le.

Jaanuar kuni mai 2018 on pühendatud materjalide kogumisele erinevate võimaluste abil, nt inimeste küsitlemine, Imavere piimandusmuuseumi külastamine. Juuni ja juuli on kogutud materjalide üle vaatamine ja sorteerimine, et saaks augustis-septembris materjalid esitada trükikojale.

Pöördume kõigi poole, kel on Kõpu meierei kohta midagi huvitavat rääkida või on lausa üles kirjutatud meenutused, tallel huvitavad esemed või pildid, mis oleksid väärt jagamist.

Algataja

MTÜ Kõpu Naisselts

Seltsi eesmärgiks on ühistegevuse algatamine ja aktiviseerimine oma kodukoha elanike hulgas; kodukandi arengust (looduskeskkond ja kultuur) huvitatud inimeste koondamine ja ühendamine, nendele sobiliku tegevuse leidmine, abistamaks ja toetamaks piirkonna arengut.