Korrastame Friedrich Kuhlbarsi sünnikohas armastatud laululooja mälestuskivi ümbruse

Korrastame EV100 puhul Friedrich Kuhlbarsi sünnikohas Unikülas tema mälestuskivi ümbruse. Kuhlbars on armastatud laululooja, kelle auks ja meenutamiseks mälestusmärgid puuduvad.

Korrastame EV100 puhul armastatud luuletaja Friedrich Karl Johann Kuhlbarsi – kes on kinkinud Eestile ühed ilusamad laulud – mälestuskivi ümbruse ja ligipääsu mälestuskivile.
Poeet ja kooliõpetaja Friedrich Kuhlbars sündis Unikülas Valgamaal. Kunagise hariduskolde järgi nimetatakse kohta praegugi Koolimaakohaks. Algne koolimaja põles maha 1941. Nüüd seisab koolimaja kohal õues luuletaja ja kooli mälestuseks hall maakivi, millele kinnitatud tahvel teatab:
„Siin asus Uniküla koolimaja kus 17.VIII 1841 sündis kirjanik Friedrich Kuhlbars.“
Kuhlbarsi tähtsamaid tekste on luuletus „Vanemuine“, üldtuntud rahvaliku lauluna „Kui Kungla rahvas kuldsel aal…“, samuti on tema kirjutatud „Laulud nüüd lähevad kaunimal kõlal..“.
Kuigi Kuhlbars elas ja töötas Viljandis, suvitas ta sünnikodus Unikülas, ning toona olnud luuletaja kodukoha ümbrus maaliline. Eriti kaunis olevat olnud koolimaja ümbrus oma suure aiaga, mille kohta on laulik luuletusigi loonud. Pikemalt viibis ta isakodus 1867. aasta suvel ja kirjutas puhkusel olles „Laulik koolis ja kodus“ (1868), mis sisaldas tänapäevani populaarseid lastelaule „Teele, teele, kurekesed“, „Uinu, mu laps“ jt. Tiigikene sauna juures, mis olevat õhutanud luuletajat laulukese „Vee peal“ („Kiigu, mu paadike...“) loomisele, ei ole säilinud.
Kunagise kooliaia ilust ja uhkusest, mis ENSV ajal oli isegi riikliku looduskaitse all, on praeguseks järel riismed. Kummalisel kombel on Kuhlbarsi meenutamiseks ja austamiseks üldse üsna vähe tehtud, tema elukohta Viljandis Laidoneri plats 3 meenutab vaid mälestustahvel ning tema järgi on saanud nime F. Kuhlbarsi tänav Tallinnas.
Korrastame laululooja Friedrich Kuhlbarsi sünnikohas tema mälestuskivini viiva tee ning võimsa elupuude allee ning ümbritseme kivi lilledest pärjaga..

Esimese sammuna koostame eskiisprojekti Friedrich Kuhlbarsi mälestuskivi ümbruse korrastamiseks, mis valmib 1. juuliks. Seejärel alustame juurdepääsutee aluspõhja rajamise ja juurdepääsutee pinnase tugevdamisega. Samuti soovime korrastada suursuguse elupuude allee, pinnasetööd ning hiiglasliku heki korrastamine. Tööd talguliste abiga soovime lõpetada august 2017. Mälestuskivi ümbruse kaunistamises tuleb teha pinnasetööd ning rajada püsikutest ja suvelilledest peenar. Tööd talguliste abiga soovime lõpetada september 2017. Kuhlbarsi mälestuskivi juurde soovime rajada infotahvli ning väikese helisüsteemi, et Kuhlbarsi laulud tema sünnikohas külastajatele kõlaksid. Tööd soovime lõpetada veebruar 2018.

Soovime toetust mälestuskivi ümbruse kaunistamises - pinnasetööd, istikud, infotahvli ja väikese helisüsteemi rajamiseks ning mälestuskivini viiva tee ning suursuguse elupuude allee korrastamiseks.

Algataja

Lea Larin