Kriimani küla ajaloo- ja mälestusteraamat „Kriimani küla kriimud lood“

Kriimani küla ajaloo- ja mälestusteraamat „Kriimani küla kriimud lood“ on kingitus Eesti Vabariigile ja kõigile neile, kes seda küla kalliks peavad.

Raamat „Kriimani küla kriimud lood“ on kokku pandud kolmest osast: esimeses antakse ülevaade küla ajaloost ja praegusest seisust ajalooliste ja kirjanduslike allikate järgi, teises osas tutvustatakse külaga seotud kohapärimust, kolmas osa sisaldab põliselanike ja uuemate elanike oma küla, selle kauni looduse ja inimestega seotud mälestusi. Ehk „Kriimani küla kriimud lood“ püüab ühte põimida erinevate siin elanud ja elavate põlvkondade ühise pärimusliku, kultuurilise ja intellektuaalse pärandi. Nii võiks see raamat saada sillaks mineviku ja oleviku vahel. Raamatu koostab folklorist Eda Kalmre (eda@folklore.ee), seda toetab 2017.aastal loodud Kriimani Küla Selts.

Raamatu ilmumine on plaanitud 2019. aastasse ja on teine osa EV 100 sündmustest Kriimani külas. Taasiseseisvumispäeva paiku 2018 on planeeritud Kriimani mõisa pargi ning küla kooskäimiskoha korrastamine ning mälestuspinkide panemine Eesti Vabariigi alguaja mõisaga seotud ajaloolistele isikutele: professor Alexander Paldrokile ja suurärimees Karl Jänesele.

Algataja

EV100 igas külas