Kriimani mõisapargi korrastamine ja mälestuspingid Alexander Paldrokile ja Karl Jänesele

Kriimani küla ja mõisaga seotud kahe EV algusaja ajaloolise märgilise isiku – professor Alexander Paldroki (1871–1944) ja eesti soost ärimehe Karl Jänese (1904–1950) – mälestuse jäädvustamine.

Valmis!
Valmis!

Kriimani küla ja tegelikult kogu ümberkaudse piirkonna ajalooline ja märgiline keskpunkt on Kriimani mõis ja seda ümbritsev park. Siin elati, siin käidi nõukogude ajal kinos ja palli mängimas. Siin toimusid kunagi suured pargipeod ja kokkusaamised. Seda kohta väärtustasid kohalike inimeste mälus püsinud jutud kahest EV algusaja legendaarsest mõisasüdame omanikust: dermatoloog professor Alexander Paldrokist, kes sai mõisasüdame teenete eest Vabadussõjas ning Tartu kuulsast kaupmehest Karl Jänesest. Külaselts on väga huvitatud sellest, et see EV taasiseseisvumisest saati mitmetel põhjustel unarusse jäetud mõis ja mõisapark saaks jälle siinse piirkonna keskpunktiks ja oluliseks kohaks kohalike elanike jaoks. Seda on võimalik saavutada läbi ühise tegevuse pargi korrastamisel ja ajaloo jäädvustamise, viimase üheks võimalikuks materiaalseks vormiks oleksid mälestuspingid meie küla ajalooga seotud kahele kuulsale EV algusaja suurkujule. Eda Kalmre on alustanud ka küla ajaloo koostamist ja mälestuste ning fotode kogumist, mis on plaanis ka publitseerida. Info: Eda Kalmre, Kriimani Küla Seltsi esimees, eda@folklore.ee

Meie EV100 kingituse tegemiseks saime toetust Eesti Külaliikumise Kodukant Kogukondade EV100 taotlusvoorust.

Algataja

MTÜ Kriimani Küla Selts

MTÜ Kriimani Küla Selts on asutatud juunis 2017 ja seltsi esimene rahvarohke ühisüritus oli EV taasiseseisvumise päeval, 20. augustil 2017, Kriimani mõisa koristustalgud. Maalilise looduse ja ajaloolise Kriimani mõisaga küla on olnud siiani tõeline ääremaa. Siin ei ole poodi ega siiani olnud ka külaplatsi. Selts on endale ülesandeks seadnud Kriimani ajaloo esiletoomise, tutvustamise ja väärtustamise ning külaelanike kaasamise ühistegevuseks Kriimani mõisa ja mõisapargi korrastamisel et sinna ühiselt rajada mõnus külaplats. Vt ka FB lehekülge: Kriimani Küla Selts.

Kaasalööjad
Kasutaja Anton Brusko pilt
Anton Brusko