"Kuijõe küla enne ja nüüd" II osa EV100-le

Valmib raamat, mis kajastab küla endiste ja järglaste elu. See on kingitus meie vabariigile ja külaelanikele. 3 erinevat üritust tähistavad riigi 100.juubelit.Abiks külalised vallast.

Kuijõe Külaseltsi üritused. 1. Raamatu "Kuijõe küla enne ja nüüd II osa trükkimine. See on küla kingitus Eesti Vabariigi 100.juubeliaastaks, küla elsnike ja nende järglastele.Nii saavad lugejad täita oma mälulünki ja uuesti, kas või mõttes tulla tagasi esivanemate radadele.Siia kogutud väikesed mälukillud on ehk kunagi on meie lastelastele hindamatu väärtusega ja neid lugedes annavad nad nagu sümboolse terekäe oma ammulahkunud esivanematele. Ainult see, mis kirja pandud elab edasi. Kõik ülejäänud võib ununeda ja kaduda jäljetult. Kõike Kuijõel olnut meeles pidada ja jäädvustada ongi meie eesmärk. Raamat valmib 2018.aasta I kvartalis. 2. Kolmekuningapäev jaanuaris 2018. Kokkuvõte tegemine. Plaanime, kuidas muuta oma kodu kevadel juubeliaasta vääriliseks. Meie küla väljanägemine peab rõõmustama meid endeid ja läbisõitjaid. 3. Jaanipäev juunis 2018. Laulame ja tantsime nagu oleksime ise juubelisünnipäeval. Esinevad ansamblid, isetegevlased ja orkester. Rõõm on üle mitme aasta näha sugulasi, uusi järeltulijaid, tunda rõõmu nende tegemistest. Kavas on kutsuda külla valla volikogu esimees hr Neeme Suur, kes teavitaks meie vabariigi kordaminekutest. Ka võiks maainimene teada, mis hetkel vajaks parandamist. 4. Küla 12. kokkutulek augustis 2018. Esinevad isetegevlased ja orkester. Rõõm on üle mitme aasta saada kokku oma sugulastega, kohtuda järeltulijatega, tunda rõõmu nende tegemistest ja kordaminekutest. Ei unusta ka taevasele teele lahkujaid. seepärast organiseerime Piirsalu ja Kuijõe kalmistute külastamise. 5. Jõuluüritus Piirsalu klubis. Pühendatud Eesti Vabariigi 100.sünnipäevale ja külarahvale. Tänatakse aasta tegijaid, abistajaid ja raamatu koostajaid, autasustamine. Raamatu jagamine annetajatele, kinkimine toetajatele ja soovijatele. Üritused on avalikud ja võimaldavad kõikidel osavõtta. Need liidavad põlkondi, arendavad küla elu ja arengut. Tulu me ei teeni.

Abi on vaja esinejate ja osalejate transpordil.

Algataja

Kuijõe Külaselts