Kuke küla ennistamine

Eesti Vabarik 100 auks ennistati Lääne Nigula vallas vana küla nimega Kuke.

Meie kingituseks EV 100 on vanal ajal kasutuses olnud küla nime taastamine ning sellega seoses kutsume kokku kogu Kuke küla rahva taastada traditsioonid kogunedes kiigel.

Tähistades sünnipäeva ja tastamist küla vanemate ja nooremate liikmetega, süüdatakse küla (suits) tuli, pannakse kirja iga talu lugu milline on ta täna ning milline oli ta 100 aasta jooksul ning teostada ajalukku drooni lennu kaudu ühispilt. 

Kuke külas olevate talude lood ja piltidega edastame igale talule mälestuseks ning lisaks Lääne NIgula vallale tutvustamaks meie küla ja inimesi.
 

 

Kava: 18.00 kogunemine Kuke küla Tänavaotsa talu õuel 18.20 Kuke küla tutvustamine, sõit talust talusse 19.00 Kuke küla sildi pidulik avamine "Kuke külaga algab Lääne.Nigula! Kuke küla tähenduse esitlus ja küla vanema välja kuulutamine 20.00 Kuke külakiige avamine ning külaelanike ühispildi tegemine 20.20 Muusika 21.00 Kuke talude ajaloo esitlus ja talu peremeeste õnnistamine Kuke külasse 22.00 Muusika

Algataja

Kuno Tehva / Kuke külaselts MTÜ

Kuke Külaselts tegeleb külakeskuse välja arendamisega. Selle raames on väga suur rõhk asetatud pärandkultuurile ning selle kaitsmisele rajadeks selleks talumuuseum. Kogu oma tegevusega püütakse kaasata kogu küla tegevustesse ning suunata lapsed väärtustama meie Eesti juuri andes lastele kõike seda edasi läbi traditsioonide, käeliste tegevuste, spordi jne. Taastamisse sai pandud ka küla nimega Kuke mis oli vanal Eesti ajal kasutuses.

Märksõnad