Külaplats Liivamäe külale

EV100 igas külas

Liivamäe külaselts kingib kogukonnale EV100 tähistamiseks külaplatsi.

2018 kevadel-suvel leida võimalus heinamaa osa niitmiseks, võsast puhastamiseks ja edasiste plaanide tegemiseks teha ära projekt platsi kohta. Leid korrastamiseks ja asjade soetamiseks rahalised vahendid. 2019 kevadel jätkata töödega, et 20.08.2019 pidada maha külas EV100 pidustus.

Tegemist on alles rajatava platsiga, siis on kingituse elluviimiseks tarvis nii abikäsi kui ka finantsilist toetust.

Algataja

Mittetulundusühing LIIVAMÄE KÜLASELTS

Liivamäe küla külaseltsi tegevuseks on seltsielu loomine, looduse ja kultuuripärandi säilitamine ja kandi harmoonilisele arengule kaasaaitamine; sotsiaalse, majandusliku ja kultuurilise infrastruktuuri edendamine ning piirkonna elanike huvide esindamine ja kaitsmine.

Kaasalööjad
Kasutaja Merilin Uder pilt
Merilin Uder
Kasutaja Indrek Pajula pilt
Indrek Pajula