Küllo Arjakase raamatu esitlus Viljandi Linnaraamatukogus

Raamatu "Kaks tormi. Sakalamaa Rahvarinne. Viljandimaa aastatel 1987- 1992" esitlus Viljandi Linnaraamatukogus 17.oktoobril  kell 17.15.

EST

Raamat käsitleb Viljandis ja Viljandimaal aset leidnu näitel aastatel 1987- 1992 Eestis toimunud suurt murrangut, mil paralleelselt kulgesid ulatuslikud poliitilised, majanduslikud ja sotsiaalsed reformid. Raamatu isikuregistris on 534 nime. Raamatut on võimalik kohapeal osta. 

Korraldaja

Viljandi Linnaraamatukogu

Toetame süsteemselt ja järjepidevalt eesti keele ja kultuuri säilimist, lugemisharjumuste kujundamist, elukestvat õpet ja enesetäiendamist. Pakume külastajatele sõbralikku ja kaasaegsete lahendustega keskkonda.