Külmkapimagnetid ja meened erivajadustega inimeste kunstitöödest

Soovime pildile tuua erivajadustega inimestest kunstnikke, kes sageli joonistavad ja maalivad kusagil päevakeskustes ning sotsiaalmajades, kuid jäävad suurema tähelepanuta.

Üheks projekti alaeesmärgiks on fotografeerida ja digitaliseerida, arhiveerida puuetega inimeste ning eeskätt psüühikahäiretega inimeste joonistused, maalid, taiesed. Loovtöid on pärast võimalik arhiveerida ning kasutada erinevate väljatrükkidena (postkaardid, raamatuillustratsioonid jms).
Psüühikahäiretega inimeste loov eneseväljendus on sageli väga sügav sublimatsioon, mis on sündinud läbi kannatuste, pingete ja muudest häiretest tingitud ajenditel. Paljudel sellest sihtrühmast kaasneb komorbiidsena alkoholiprobleem. On inimesi, kelle kunstianne ja eneseväljendus on kahjuks jalgu jäämas tema haigusele. See tähendab, et tööd sünnivad väga harva, või isegi kui sünnivad, on oht, et autor need kas hävitab või annab kas või uue alkoholi koguse saamiseks lihtsalt ära.
Värvide, joonte, mustrite, sümbolite, detailide, tonaalsuse ja kontseptsioonide taga, mis kõnetavad ja puudutavad meie nägemismeelt ja sünnitavad pildi meie peas, on palju-palju enamat, kui esmapilgul meisse salvestub. Iga autori taga on oma lugu. Projektis valminud töödest loodame koostada kokkuvõtva albumi, trükkida külmkapimagnetid, salvestada töid keraamikale jmt tehnikad. Plaanime rahaliste võimaluste piires teha ka kodulehekülje koos galeriiga. Võimalik on veel korraldada joonsituste/maalide konkurss eri keskustes seoses Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaga.

Kunsti, maalide, joonistuste pildistamine ja salvestamine toimub aasta 2018 I pooles. Aasta 2018 teises pooles keskendume väljatrükkidele, magnetitele, kujundustele. Sügisel avaldame 100 valitud töödest koos autorite lugudega ühise koondalbumi, mille esitlus toimub koos autorite ja külalistega ning võimaliku näitusega.

Juriidiline abi intellektuaalse omandi ja autorluse kokkulepeteks. Hinnapakkumised trükistele. Veebiplatvorm. Fotografeerimine ja kujundamine. Suhted esindusorganoisatsioonidega.

Algataja

EESTI ERIVAJADUSTEGA INIMESTE KÄSITÖÖ VÕRGUSTIK MTÜ

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali projekti toel saime oma formaalsele võrgustikule, mille asutajaliikmeteks on: MTÜ THINK Eesti, Tugikeskus Juks, Maarjaküla, Tallinna Vaimse Tervise Keskus, MTÜ Hingerahu Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik, Sotsiaalministeerium ja Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus jt. vormistada MTÜ Eesti Erivajadustega Inimeste Käsitöö Võrgustikuna. Kutsume endaga liituma organisatsioone, mis tegelevad erivajadustega inimeste käsitööga, olgu need siis loodud avaliku või erasektori poolt, samuti üksikisikuid, kes ise midagi toodavad ja müüvad. Meie keskne eesmärk on ühiselt korraldada käsitöötoodete tootmist ja turustamist.