Kultuuri- ja hariduskongress „Õppimine ja areng Eesti kultuuris“

Üleriigilise kongressi pühendame EV 100 tähise äramärkimiseks ja jäädvustamiseks ning fikseerime tänase kultuuri- ja hariduselu olukorra edasiminekuks tulevastele põlvedele.

Ratastooliga ligipääsetav
EST

Kongressi idee sai alguse Eesti Kultuuri Koja 2016. a hariduskonverentsilt, kus selgus koos nimekate esinejatega, et oleks vajadus murrangulise kongressi järele, millega teha kvalitatiivne hüpe. Kultuuriavalikkus leidis, et kunstid on midagi teistsugust ning haridus sinna alla tänasel kujul ei sobi – need on lahku kasvanud. Teaduse osas on distants veelgi suurem. Eelmine humanitaarkongress toimus 1987 ning elukestva õppe strateegia on tänaseks muutunud. Ühiskond on jõudsalt edasi liikunud ja esile on kerkinud mitmed uudset lähenemist vajavad küsimused. Nendele püüamegi suunanäitajatega koos vastuseid leida. Korraldame kongressi koostöös Eesti Haridusfoorumi ja Eesti Teaduste Akadeemiaga.

Kongress toimub 23.-25.novembril käesoleval aastal Tallinnas Teaduste Akadeemias, Viljandi teatris Ugala ja Estonia Kontserdisaalis. Iga päev on eri teemad erinevas kohas.

Tänavune saab olema rahva kongress, kus kõneldakse sellest, mis elus juhtub, millega on silmitsi ja omapäi jäetud need inimesed, kes veavad laste kasvatamise, harimise ja aitamise koormat. Dialoog, et inimesed saaksid sõna, et rahva esindajad saaksid avada oma mõtteid, rääkida, et nende mõtted jõuaksid kuhugi, et tekiks dialoog. Me peaksime tahtma teada, mis Eestimaal sünnib kultuuri ja hariduse valdkonnas. Kongressi "suure ringi" teemade arutelud peaksid andma inimestele, sh õpetajatele, kultuuritöötajatele tahtmist ja jõudu oma missiooniga jätkata. Et sünniks lõppdokument, kus oleks ära toodud võimalikult palju probleemkohti ja lahenduste pakkumisi. Kongressi läbi tekib võimalus koguda kokku võimalikult palju erinevate meie valdkondadega seotud inimeste vaatenurki ja arusaamu. Soovime väga, et just sellest kongressist kasvab välja uus kodanike omaalgatusel põhinev koostöövorm - kultuuri- ja haridusinimeste ühine teemaplatvorm avalikus ruumis.

Korraldaja

Eesti Kultuuri Koda

EESTI KULTUURI KODA loodi 22. veebruaril 2011. aastal eesmärgiga ühendada loomingulise tausta ning huvidega juriidilisi ja eraisikuid, kelle soov on Eesti kultuuri sisemise jõu ja ühiskondliku kõnekuse hoidmine ning parendamine. Soovime: - ühendada loomingulise tausta või huvidega juriidilisi ja eraisikuid, kelle soov on Eesti kultuuri sisemise jõu ja ühiskondliku kõnekuse hoidmine ning parandamine; - kultuuri ja loominguga seotud küsimuste regulaarne, loomingulisi praktikaid ühendav või ületav avalik arutelu; - kultuurikeskkonna ja loomingulise õhkkonna väärtustamine ühiskonna meelelaadi olulise osana; kultuurivaldkonda puudutava seadusandluse edendamine.