Kultuuri- ja hariduskongress „Õppimine ja areng Eesti kultuuris“

Üleriigilise kongressi pühendame EV 100 tähise äramärkimiseks ja jäädvustamiseks ning fikseerime tänase kultuuri- ja hariduselu olukorra edasiminekuks tulevastele põlvedele.

Ratastooliga ligipääsetav
EST

Kongressi korraldavad Eesti Kultuuri KodaEesti Haridusfoorum ja Eesti Teaduste Akadeemia

Kongressi idee sai alguse Koja 2016. aasta konverentsi „Kultuur, haridus ja haritus” ettevalmistavate tegevuste käigus, mil tuli ilmsiks vajadus oluliselt tugevdada seoseid kultuuri- ja haridusvaldkonna vahel.

Kongressi üldeesmärgiks on leida hariduse-, teaduse- ja kultuuriväljade kokkupuutepunktid ja otsida võimalusi, kuidas ühendada kultuurilised jõud heade arengute nimel.

Kongressile registreerumine SIIN

Kongressi osalemistasu info:

24.-25. nov: 25.-/10.- (üliõpilasele ja pensionärile)
24. nov: 15.-/5.- (üliõpilasele ja pensionärile)
25. nov: 20.-/5.- (üliõpilasele ja pensionärile)
Üldhariduskoolide õpilastele tasuta, registreerumine vajalik!
23. nov: ainult KUTSETEGA

Osalustasu saab kanda pangakontodele: 
Swedbank EE192200221068284605 (Eesti Kultuuri Koda MTÜ) või
SEB EE421010220016200017 (Eesti Haridusfoorum MTÜ)

Transport Tallinnast ja Tartust on tasuta osalejatele, kes on ülekandega osalustasu maksnud hiljemalt 19.11 ja registreerimisel märkinud, et soovivad bussikohta.

23.11 kell 10.00-18.00 Teaduste Akadeemia saal, Tallinn
PÄEVAL OSALEMINE ON AINULT KUTSETEGA!
Teaduse keskne päev “Inimese arengu ja kasvatuse (protsessi) peegeldusi teadustes”

9.30 Registreerimine, tervituskohv
10.00-10.30 Avamine: Tarmo Soomere ja Marju Lauristin
10.30-11.00 Kõne: EV President Kersti Kaljulaid
11.00-11.30 Peaettekanne: Alberto Zucconi
maailma Kunstide ja Teaduse Akadeemiavarahoidja, Maailma Ülikoolide Konsortsiumi peasekretär (inglise keeles)
11.30-12.00 Akadeemik Jüri Engelbrecht: Haridus kui komplekssüsteem ja selle uurimine
12.00-12.30 Dr Kadri Aavik: Neoliberalism hariduses ja teaduses Eesti moodi
12.30-13.00 Küsimused ja sõnavõtud eelnenud ettekannete alusel
13.00-14.00 Lõuna
14.00-15.00 I paneel: Ülikooli missioon ühiskonnas ning kõrgharidus ja teaduspoliitika/teadus(te) kestlikkus
prof Tiit Land, prof Aune Valk, akad Martti Raidal, akad Maarja Kruusmaa
modereerib prof Marju Lauristin
15.00-16.00 II paneel: Teadus õppimise sisusse panustajana: kuidas erinevad teadused on või peaksid olema lähtekohaks õppimise sisu ning viiside ümbermõtestamisel üha keerulisemaks muutuvas maailmas ning aitama kaasa inimeste tulevikuvalmiduse kujunemisele?
akad Peeter Saari, prof Marek Tamm, akad Urmas Varblane, akad Jaan Undusk
modereerib akad Tarmo Soomere
16.00-16.30 Kohvipaus
16.30-17.30 III paneel: Haridus/kasvatusteaduste olukorrast: millised on peamised väljakutsed / milliseid olulisi probleeme märgatakse, kui head on teaduse tööriistad erinevates teadusvaldkondades probleemide lahendamiseks, kas poliitiline, majanduslik, administratiivne jm võim jätab teadlastele piisavalt vabadust, kas  teaduse hindamine on õiglane, kas teadlaste kompetentsus ja järelkasv on rahuldav?
prof Äli Leijen, prof  Priit Reiska, prof Margus Pedaste, prof Katrin Niglas
modereerib prof Krista Loogma
17.30 Kohapeal registreeritud sõnavõtud ja päeva kokkuvõte
Päeva moderaator Indrek Treufeldt

———————————————————————-

24.11 kell 10.00-15.00 Ugala Teater 15.00-19.00 Viljandi Gümnaasium
„Inimeseks õppides ja kasvades“

Buss väljub Tallinnast kl 8.30 Mere pst Vene Kultuurikeskuse eest ja
Tartust 9.30 Vanemuise alumisest parklast.

10.00 Kogunemine, registreerimine, tervituskohv
11.00-11.15 Avamine: Viljandi linnapea Madis Timpson
11.15-11.30 Ettekanne: Olav Aarna – Emeriitprofessor Viive-Riina Ruusi, kui KHK idee ja kava initsiaatori erilisest rollist Eesti haridusmaastikul
11.30-12.15 Diskussioon: Kultuur ja haridus – kas üht vankrit vedamas?
12.15-12.45 kohvipaus / Johannes Käisi teose Õpetuse alused ja teed esitlus – Johannes Käisi Seltsi esinaine Aina Alunurm
12.45-14.00 Paneeldiskussioon: Eesti hariduse ja kultuuri kestlikkusest lokaalses ja globaalses võtmes
Marju Lauristin, Margit Sutrop, Raul Eamets, Tiit Aleksejev, Ülle Matsin
14.00-15.00 lõuna
15.00-18.00 Rühmatööd
töötubade NIMEKIRI SIIN

18.00-19.00 Rühmatööde kokkuvõtted, mis sõnastatakse ettepanekutena kongressi resolutsiooni ja edastatakse redaktsioonitoimkonnale,
moderaator Reet Laja

Bussid tagasi Tallinnasse ja Tartusse

————————————————————————–

25.11 kell 10.30-16.00 Estonia Kontserdisaal, Tallinn
“Eesti Vabariik 100”

Buss väljub Tartust 7.30 Vanemusise alumisest parklast.

09.30-10.30 kogunemine, registreerimine, tervituskohv
10.30-10.45 Avamine: EV peaminister Jüri Ratas
10.45-11.15 Noorte mõtted haritusest tuleviku Eestis
Marcus Ehasoo, Eik Erik Sikk, Oskar Kröönström, Taavet Borovkov, Meeri Krass, Raul Steinberg, Kristjan Aru, Tiina Theresa Gross, Tõnis Tamme, Rasmus Vatter, Liisa Ingrid Kerson
11.15-12.30 Paneeldiskussioon: Eesti kultuuri-, haridus- ja teadusmaastiku tulevikust
ülikoolide rektorid – Mart Kalm, Mait Klaassen, Toomas Asser ja Tiit Land
moderaator Märt Treier
12.30-13.00  Kokkuvõte eelnevatest kongressi päevadest
Marju Lauristin ja Tarmo Soomere
13.00-14.00 Lõuna
14.00-14.20 I isamaa kõne: Viivi Luik
14.20-14.35 Muusika-etendus
14.35-14.55  II isamaa kõne: Kaido Ole
14.55-15.10 Muusika-etendus
15.10-15.30 III isamaa kõne: Martin Saar
15.30-16.00  Muusika-etendus
Päeva moderaator Pille Lill

Buss tagasi Tartusse

Korraldaja

Eesti Kultuuri Koda

EESTI KULTUURI KODA loodi 22. veebruaril 2011. aastal eesmärgiga ühendada loomingulise tausta ning huvidega juriidilisi ja eraisikuid, kelle soov on Eesti kultuuri sisemise jõu ja ühiskondliku kõnekuse hoidmine ning parendamine. Soovime: - ühendada loomingulise tausta või huvidega juriidilisi ja eraisikuid, kelle soov on Eesti kultuuri sisemise jõu ja ühiskondliku kõnekuse hoidmine ning parandamine; - kultuuri ja loominguga seotud küsimuste regulaarne, loomingulisi praktikaid ühendav või ületav avalik arutelu; - kultuurikeskkonna ja loomingulise õhkkonna väärtustamine ühiskonna meelelaadi olulise osana; kultuurivaldkonda puudutava seadusandluse edendamine.