Kultuuri ja koolituspäevad Soome Eesti seltside esindajatele Mikkelis

EV 100 puhul Mikkeli Eesti Klubi ja Kultuuriselts Mihkel korraldavad seltside esindajatele kultuuri ja koolituspäevad Mikkelis

EST

Eesmärgiks on kultuurivahetus ja teabevahetus väliseesti kogukondades ja olulisel kohal on koolitused ja kultuuriprogramm seltside tegevuse arendamiseks.

 

Korraldaja

Mikkeli Eesti Klubi

Mikkeli Eesti Klubi eesmärgiks on edendada Eesti kultuuri, võimaldada selle süvendatud mõistmist ning toetada kultuurilist isetegevust, luues klubi liikmetele ja ka teistele huvilistele võimalusi Eesti kultuuri ja traditsioonidega tutvumiseks. Ühendus töötab ka selle nimel, et aidata sisserändajail Soome riigis ja kultuuriruumis kohaneda, unustamata sealjuures oma emakeelt, kodumaa kultuuri ja kombeid. Lisaks sellele edendab ühendus kultuuridevahelist koostööd ja suhtlust.