„Kultuuri transiidi...“ ja sarja „Sõna i Tühjuses“. „Võõrad” Eesti Lavastuskunstnike Liidu Näitus Niguliste Muuseumis

 Eesti Vabariigi 100 aastapäevale pühendatud installatsioon „Valguse substants." „Võõrad” Näitus Eesti Lavastuskunstnike Liidu. Kuraatorid on Arthur Arula ja Maret Tamme

Kogupereüritus
EST ENG RUS

 2018 aasta märtsis eksponeeriti sarja („Sõna i Tühjuses“) Moskvas Bahhrušini-nim teatrimuuseumis projekti „Vladimir Anšon. Kultuuri transiit“ raames. Rändnäituse Moskva etapi eripäraks oli esialgse idee edasiarendamine, mille tulemusel lülitati sarja ka Eesti Vabariigi 100 aastapäevale pühendatud installatsioon „Valguse substants“. Selle installatsiooni üks sümboolne tähendus on näidata Eestimaa vaimset ja Eesti kultuuri panust Euroopa ning kogu maailma tsivilisatsiooni. Installatsioon on sümboolne visuaalne ja ruumiline objekt, riikideülese „kultuuri transiidi“ osa, mis seob riike, maailmu, ajastuid ja tähendusi. Samas on veel teine, inimlik aspekt, mida kannab endas installatsiooni tähendus. Eesti riigi 100-aastase ajaloo iga aasta on toonud inimestele mitte üksnes valu, kannatusi ja ebaõiglust, vaid ka rõõmu, usku, lootust, armastust ja kaastunnet. Kõik, mida iga inimene olenemata rahvusest ja usutunnistusest tajub hüvena, ongi täiuslik and inimestele, riigile ja Jumalale. Ainult sellel on absoluutne väärtus ja ainult see kandub valgusena igavikku. Lõppkokkuvõttes kujutab see endast seda, mida me ootame enese jaoks ja mida me saame teha ligimese heaks. Eriti aga inimese heaks, kes meie silmis on tühine, tähtsusetu ja keda me seostame mõistega „võõras“. Selleks „võõraks“ võib meie ükskõiksuse ja vaimupimeduse tõttu saada, aga võib-olla ongi juba saanud maailma poolt hüljatud ja ära põlatud Kristus. Põranda kohal hõljuvad puidust kaubaalused, nendel olevad sada tavalist paberkotti, millel on vene- ja eestikeelsed nimed. See väärtusetu, just kui majapidamisest toodud taara kätkeb endas Valgust, mis annetatakse Igavikule ja mis on tema jaoks nagu kallihinnaline aare, ehkki peale valguse ei ole paberkottides mitte midagi...Näitus „Võõrad.” Osalevad: Mari-Liis Küla, Vladimir Anšon, Lilja Blumenfeld, Liisi Eelmaa, Pille Jänes, Rosita Raud, Marge Martin, Inga Vares, Emer Värk.

Korraldaja

Vladimir Anšon

Kultuuriprojekt . Näitus "Vladimir Anšon. Kultuuritransiit. Tallinn-Moskva" Venemaa - A. Bahrušini nim teatrimuuseum, Moskva. "Võõrad" Esti Lavastuskunstnike Liit Näitus. Installatsioon „VALGUSE SUBSTANTS“ - Niguliste muuseum, Tallinn