Kultuuriseltside festival "Sajaga seltsis"

Kultuuriseltside kolmepäevane festival „Sajaga seltsis“ toob kokku nii Eestis kui välismaal tegutsevad kultuuriseltsid, et koos tähistada EV100. aastapäeva.

Kogupereüritus
EST

Eestis ja välismaal tegutsevad kultuuriseltsid on koondatud kolmeks päevaks ühtsesse kultuuriruumi Eestis, et tähistada koos EV 100. aastapäeva, tutvustades avalikkusele kõike seda, millega eesti kultuuriseltsid üle maailma tegelevad ning arutledes seltsiliikumise rolli üle tänapäeval.

Kahel esimesel päeval on seltsid koos Tartus, Eesti Rahva Muuseumis.
3. augustil toimub ERMi ruumides kultuuriseltside mõttetalgud “Seltsid eestluse kandjana eile-täna-homme” , kus arutletakse seltsiliikumise ja kultuuripärandi rollist tänapäeval, eesti kultuuriseltside mälupangast, kogemuskojast, jm
4. augustil peetakse ühine pidu "Ikka üheskoos" ERMi välialal, kus jagub tegevusi korraga kahele lavale ja erinevatesse töötubadesse - esinevad nii väliseestlaste seltside kui kodueesti seltside kollektiivid ja üksikesinejad.
ERMis on samal ajal avatud väljapanek “Väliseesti rahvariided” - Londoni Eesti Seltsi riiete ja ERM Sõprade Seltsi lugude baasil ja näitus „Metsaülikool – 50“.

5. augustil külastavad väliseestlase seltside kollektiivid erinevaid Eestimaa paiku, kus koos kohalike seltsidega tähistatakse omakorda vabariigi sünnipäeva.

Seltsiliikumine on mänginud väga olulist rolli Eesti Vabariigi kujunemise ja sünni juures. 2018 a tähistab EV oma 100., seltsiliikumine aga juba 153. aastapäeva. Tartul on seltsiliikumise ajaloos olnud läbi aegade väga tähtsal kohal - siin pandi algus esimese eesti seltsi, Vanemuise Seltsi tegevusele, mis omakorda viis laulupeo traditsiooni ning rahvusliku teatri sünnile.

Eesti Kultuuriseltside Ühenduse eesmärgiks on teadvustada seltsiliikumise olulisust ka tänasel päeval ning kutsub kultuuriseltse EV 100 sünnipäeva puhul kokku nii omakeskis arutama kui ka avalikkusele näitama, milliseid võimalusi pakub seltsiliikumine oma kultuuri hoidja ning kandjana Eestis ja piiri taga.

Korraldaja

Eesti Kultuuriseltside Ühendus

Eesti Kultuuriseltside Ühendus (EKSÜ) koondab enda alla eesti kultuuriseltse üle kogu maailma. EKSÜ eesmärgiks on elujõulised ja oma tegevusega laiemale avalikkusele nähtavad kultuuriseltsid, kes aitavad kaasa eesti keele ja kultuuri kestmisele ning seisab selle eest, et eestlased kõikjal maailmas väärtustavad oma keelt ja kultuuri. EKSÜ-l on oma koduleht - http://www.kultuuriseltsid.ee ja FB - https://www.facebook.com/kultuuriseltsid/