Kultuuriseltside festival „Sajaga seltsis“

Kultuuriseltside kolmepäevane festival „Sajaga seltsis“ toob kokku nii Eestis kui ka välismaal tegutsevad kultuuriseltsid, et koos tähistada EV 100. aastapäeva.

Kogupereüritus
EST ENG

Eestis ja välismaal tegutsevad kultuuriseltsid on koondatud kolmeks päevaks ühtsesse kultuuriruumi Eestis, et tähistada koos EV 100. aastapäeva, tutvustades avalikkusele kõike seda, millega eesti kultuuriseltsid üle maailma tegelevad ning arutledes seltsiliikumise rolli üle tänapäeval.

Eesti Kultuuriseltside Ühenduse teatmiku leiate SIIT.

EKSÜ festivali „Sajaga seltsis“ häälekandja Seltsi Sõnumid leiate SIIT.

Kahel esimesel päeval on seltsid koos Tartus, Eesti Rahva Muuseumis.
3. augustil toimub ERMi ruumides kultuuriseltside mõttetalgud „Seltsid eestluse kandjana eile-täna-homme“, kus arutluse all on seltsiliikumise ja kultuuripärandi roll tänapäeval, eesti kultuuriseltside mälupank, kogemuskoda jm.
4. augustil peetakse ühine pidu „Ikka üheskoos“ ERMi välialal, kus jagub tegevusi korraga kahele lavale ja erinevatesse töötubadesse – esinevad nii väliseestlaste seltside kui ka Kodu-Eesti seltside kollektiivid ja üksikesinejad.
ERMis on samal ajal avatud väljapanek „Väliseesti rahvariided“ Londoni Eesti Seltsi riiete ja ERM Sõprade Seltsi lugude baasil ning näitus „Metsaülikool – 50“.

5. augustil külastavad väliseestlase seltside kollektiivid erinevaid Eestimaa paiku, kus koos kohalike seltsidega tähistatakse omakorda riigi sünnipäeva.

Seltsiliikumine on mänginud väga olulist rolli Eesti Vabariigi kujunemise ja sünni juures. 2018. a tähistab EV oma 100., seltsiliikumine aga juba 153. aastapäeva. Tartu on seltsiliikumise ajaloos olnud läbi aegade väga tähtsal kohal – siin pandi algus esimese eesti seltsi, Vanemuise Seltsi tegevusele, mis omakorda viis laulupeo traditsiooni ning rahvusliku teatri sünnile.

Eesti Kultuuriseltside Ühenduse eesmärk on teadvustada seltsiliikumise olulisust ka tänasel päeval ning kutsub kultuuriseltse EV 100. sünnipäeva puhul kokku nii omakeskis arutama kui ka avalikkusele näitama, milliseid võimalusi pakub seltsiliikumine oma kultuuri hoidja ning kandjana Eestis ja piiri taga.

FESTIVALI KAVA

 

3. august - mõttetalgud SELTSID EESTLUSE KANDJANA EILE-TÄNA-HOMME

Eesti Rahva Muuseumi teatrisaalis

Samal ajal avatud seltside raamatulaat.

 

11.00

Avasõnad

 • Iivi Zajedova, Eesti Kultuuriseltside Ühenduse (EKSÜ) juhatuse liige, Tšehhi-Eesti klubi, moderaator
 • Tartu Linnavalitsuse esindaja

 

Ettekanded eestlaste seltsitegevusest üle maailma

 • Seltsiliikumise ajaloost ja seltsi tegevusest enne ja nüüd, Tiit Rosenberg, Õpetatud Eesti Selts
 • Kanada Metsaülikool ja 50 tegevusaasta näitus, Tiina Kirss, Eesti Kirjandusmuusemi vanemteadur ja Rein Taagepera, emeriitprofessor
 • Eestlusest siin ja sealpool piiri. Annely Reimaa, kultuuriministeeriumi lõimumisvaldkonna rahvusvaheliste suhete juht
 • Eestlusest Siberis, Vera Oinets, Krasnojarski krai eesti kogukonna eestvedaja

 

Paneeldiskussioon ettekandjatega

 

13.30 Lõuna

 

14.30

Lühiettekanded

 • Seltside ajaloo jäädvustamine – ÜEKNi ja EKSÜ ilmuvate raamatute tutvustamine
 • ESTO 2019

 

15.00

Töötoad 

 

Esimene osa (30 min) – valikul:

 • Seltside ajaloo jäädvustamine, veab Kärt Summatavet, Eesti Kultuuri Koda
 • Seltside omavaheline koostöö – ühised peod, jms, veab Ants Johanson, EKSÜ juhatuse liige
 • Eestlus siin ja sealpool piiri, veab Liina Miks

 

 

Teine osa (30 min) – valikul:

 • Eestlus kui meie oma kultuuripärand – kuidas me seda hoiame, veab Monika Tomingas, Eesti Folkloorinõukogu
 • Meedia ja seltsitegevus – kuidas jõuda pildile, veab Katrin Uuspõld, Virumaa Teataja ajakirjanik
 • Seltsitegevuse rahastamine ja majandustegevused, veab Kadri Pau, Tartu Ärinõuandla

 

Töötubade kokkuvõtted    

 

Päeva orienteeriv lõpp kell 17.

 

 

4. august - festivali pidupäev Eesti Rahva Muuseumis ja välialal

 

11.00   Eesti Rahva Muuseum, A-korpuse fuajee

            Näituste tutvustamine 

 

 • Näitus Kotkajärve Metsaülikool – 50 aastat noor“

     

 • Näitus
  Eesti rahva riided Londonis“

                       

Seltsid eestluse kandjana eile-täna-homme

Mõttetalgute kokkuvõtted Iivi Zajedovalt

 

 

12.00   Eesti Rahva Muuseumi viinaköögi lava ja väliala

 

Kultuuriseltside lauljate, muusikute, ja tantsijate esinemine

 

Osalevad väliseesti kollektiivid Estonian Folks ja Londoni Eesti Seltsi Rahvatantsurühm, Estonian Folks, Tšehhi-Eesti Klubi tantsijad, Peterburi folkloorirühm Neevo, Tveri Eesti Seltsi ansambel Õunake, Eesti Valgevene Seltsi ansambel Vaaks, folkloorirühm Kaval käsi, karaktertantsurühm Salome, rahvatantsurühm Linda, rahvalauluansambel Liiso, Rakke regilaulurühm, ansamblid Allikabänd ja Lüüra, rahvatantsurühm Kajakas koos Kupparimuoriga ja lõõtsamees Ants Habakuk.

 

Simmanil tõmbab lõõtsa Ülle Kool

 

Etteasteid seob Tiina Konsen.

 

 

Rahvarõivaste esitlemine

            Rahvarõivaste kihelkondlikke eripärasid, kandmist ja valmistamist tutvustab Reet Piiri

 

Käsitöövõtete tutvustamine avatud meistrikojas

            Rahvapillide meisterdamist näitab Priit Moppel,

Rahvarõivaste nööride-paelte punumist õpetab Malle Käos

Rahvalaulule laulma ja rahvamänge mängima kutsub Anneli Vilbaste

 

Käsitööde müük ja raamatute esitlemine                                                                                                         Osalevad Karjala Eesti Selts, Eesti Keele Kaitse Ühing, Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Selts, Jakob Hurda nim. Põlva Rahvahariduse Selts, Muuga Maanaiste Selts EHA, Tallinna Võru Selts ja Vanemuise Selts.

Pidupäev lõpeb kell 17.

 

 

5. august - festivali maapäevad toimuvad:

 • Rakkes, korraldab Rakke Valla Hariduse Selts koostöös Tveri Eesti Seltsiga
 • Muugal, korraldab Muuga Maanaiste Selts Eha koostöös Peterburi Eesti Kultuuriseltsiga
 • Narva-Jõesuus, korraldab Narva-Jõesuu Eesti Selts Kalju koostöös Eesti Seltsiga Pääsuke Valgevenest

 

Meeldiva kohtumiseni augustis!

Festivali korraldustoimkond

 

Lisainfo:         kultuuriseltsid.ee/sajaga-seltsis/

                        Tel 511 2735, Liina Miks, EKSÜ tegevjuht

info@kultuuriseltsid.ee

Korraldaja

Eesti Kultuuriseltside Ühendus

Eesti Kultuuriseltside Ühendus (EKSÜ) koondab enda alla eesti kultuuriseltse üle kogu maailma. EKSÜ eesmärgiks on elujõulised ja oma tegevusega laiemale avalikkusele nähtavad kultuuriseltsid, kes aitavad kaasa eesti keele ja kultuuri kestmisele ning seisab selle eest, et eestlased kõikjal maailmas väärtustavad oma keelt ja kultuuri. EKSÜ-l on oma koduleht - http://www.kultuuriseltsid.ee ja FB - https://www.facebook.com/kultuuriseltsid/