Kunst raamatukokku

Raamatukogud pakuvad 2018. aastal EV100 projekti ''Kunst raamatukokku'' käigus noortele kunstnikele vanuses 14-26 võimalust eksponeerida oma kunstitöid raamatukogudes.  

Valmis!
Valmis!

Eesti rahvaraamatukogud avavad meie riigi sünnipäeva puhul oma näitusepinnad kohalikele noortele ehk siis üle Eesti toimuvad raamatukogudes ainult noorte näitused. Noored kunstnikud saavad võimaluse oma töid avalikkusele näidata, tehes sellega sadade näituste näol oma kingituse Eestile.

Projektiga oodatakse liituma kõiki rahvaraamatukogusid üle Eesti.
 

Noor kunstnik! Palun võta näituse tegemiseks ühendust kohaliku raamatukoguga. 

Mis toimub?

2017. aasta aprillis  kuulutasid raamatukogud välja konkursi näituseideedele, avalikustades info oma raamatukogu näitusepindade ja –võimaluste kohta. Noored kunstnikud esitasid raamatukogule taotluse näituse ülespanemiseks 2018. aastal. Näituste korraldamine on noortele tasuta, näitused on avatud kõigile huvilistele ning nende külastamine on samuti tasuta. Raamatukogud annavad näitusteks kasutada oma inventari ja tehnikat, aitavad vajadusel näituste ülespanemisel, näituse avamisürituse tegemisel jne.

Uuri jooksva info saamiseks lähemalt ka Kunst raamatukokku Facebooki lehte

Võimalikud on nii ühis- kui ka personaalsed näitused, nii traditsioonilised näitused kui ka videoinstallatsioonid ja häppeningid. Töödeks võivad olla näiteks koomiksid, raamatuillustratsioonid, filmid, installatsioonid, moekollektsioon, fotod, joonistused, animatsioonid jne. Näituste teemad võiksid olla seotud kirjanduse, kultuuri ja Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva väärtustega. 

Raamatukogud kutsuvad ka üles noori ja noorteorganisatsioone korraldama 2017. ja 2018. aastal oma piirkonnas erinevaid kunstiga seotuid üritusi.

Ajakava

aprill 2017 – 30.09.2017     Noorteaktiivi moodustamine ja konkursi tingimuste välja kuulutamine. Noorte teavitamine konkursist ja taotlemise tingimustest. Taotluste esitamine noorte kunstnike poolt näituse korraldamiseks raamatukogus
1.10.2017 – 31.11.2017      Taotluste läbivaatamine
1.12. 2017 – 30.12.2017     Näitusekavade avalikustamine
2.01.2018 – 29.12.2018      Noorte näitused üle Eesti raamatukogudes

Lisainfo Tallinna Keskraamatukogu laste- ja noorteteeninduse pearaamatukoguhoidjalt Maarja Pildrelt telefonil 683 0913 ja e-posti aadressil maarja.pildre@tln.lib.ee

Raamatukogu ülesanded

Projektis osalev raamatukogu annab enda näitusepinnad kasutada noortele kunstnikele.
Raamatukogu peab sidet oma näitust ettevalmistavate noortega, nõustades neid näituse ülespanemise, näituse esitluse läbiviimise, võimalike sponsorite otsimise osas jne. Vajadusel aitab raamatukogu noorel kirjutada projekti, et saada lisaraha toetusfondist või sponsorilt. Võimalusel teeb raamatukogu kohapeal koostööd kunstikooli, kooli, noortekeskuste jmt organisatsioonidega.

Iga näitusega kaasneb avamine, mille viib läbi noor kunstnik ise, saades vajadusel abi raamatukoguhoidjalt. Avamise ja/või näituse eksponeerimise ajal on soovitatav korraldada raamatukogus õppetubasid jms, mis õpetavad antud stiili, annavad taustateadmisi, õpetavad kirjutama projekte jms. Koolitusi, näitusi ja üritusi noortele võiks korraldada juba ka taotluse esitamise ajal, et luua kontakte noortega ja levitada teavet konkursist noorte hulgas. Raamatukogud kutsuvad ka üles noori ja noorteorganisatsioone korraldama 2017 ja 2018 aastal oma piirkonnas erinevaid kunstiga seotuid üritusi.

Raamatukogudele annab noorte näituste korraldamine võimaluse tihendada sidet noortega. Noored kunstnikud toovad oma näitust vaatama teisi noori ning nii tekib raamatukogul võimalus raamatukoguteenuseid just sellele sihtrühmale tutvustada. Raamatukogud saavad noorte näol uusi lugejaid. Raamatukogud saavad kogemusi koostööst noortega, et laiendada edaspidi noorte omaalgatuse rakendamist raamatukogus. Raamatukogudel on võimalus noorte pealt õppida oma teenuste reklaamimist noortele ja saada muid kogemusi, kuidas viia noorteni infot raamatukoguteenustest.
 
 

Seotud kingitused
Märksõnad

Kõik ühiskingitused