Kunst raamatukokku

Raamatukogud pakuvad 2018. aastal EV100 projekti ''Kunst raamatukokku'' käigus noortele kunstnikele vanuses 14-26 võimalust eksponeerida oma kunstitöid raamatukogudes.

Eesti rahvaraamatukogud avavad meie riigi sünnipäeva puhul oma näitusepinnad kohalikele noortele ehk siis üle Eesti toimuvad raamatukogudes ainult noorte näitused. Noored kunstnikud saavad võimaluse oma töid avalikkusele näidata, tehes sellega sadade näituste näol oma kingituse Eestile.


Toimunud alamsündmused

1Huvilist
2Huvilist
2Huvilist
2Huvilist
2Huvilist
2Huvilist
2Huvilist
1Huvilist
2Huvilist
2Huvilist
2Huvilist
1Huvilist
2Huvilist
1Huvilist
2Huvilist
1Huvilist
1Huvilist
2Huvilist
1Huvilist
1Huvilist
1Huvilist
1Huvilist
1Huvilist
Algataja

Tallinna Keskraamatukogu

Tallinna Keskraamatukogu põhieesmärgiks on tagada Tallinna elanikele vaba juurdepääs informatsioonile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist. Meie missiooniks on olla avatud igaühele, pakkudes juurdepääsu informatsioonile, teadmistele, oskustele ja kultuurile. Me pakume ja arendame teenuseid, mis aitavad tallinlastel ning meie linna külalistel olla aktiivne, informeeritud ja täisväärtuslik ühiskonnaliige. Me edendame elukestvat õpet, kasvatame rõõmu lugemisest igas eas inimeses, pakume inspiratsiooni ja elamusi, loome võimalusi eneseväljenduseks ja -arendamiseks ning suhtlemiseks üksteise ja maailmaga. Meie väärtusteks on sõbralikkus, usaldusväärsus, asjatundlikkus, innovaatilisus ja efektiivsus. Meie visioon: Muudame elu rikkamaks!