Kunst raamatukokku Raplamaal

28. augustil 2017 kuulutame Raplamaal välja „Kunst raamatukokku“ projekti raames noorte kunstnike konkursi, mis on pühendatud EV 100. sünnipäevale. Näitused ja sündmused toimuvad 2018. aastal.

Meie kingitus EV 100. sünnipäevaks on, et aitame noortel arendada loovust läbi kunsti ja julgustame ürituste korraldamisel.

11. sept. 2017 toimub kohtumine Kerttu Soansiga, kelle raamatuid õpilased valisid illustreerimiseks kõige enam 2017. aasta kevadel tehtud üleskutsega osaleda raamatu illustreerimise konkursil „Mina näen nii“. Noorte motiveerimiseks pakume töötuba. Töötoas räägib Kerttu Soans, kuidas tema oma raamatute illustreerimist kavandab ja arutab konkursil „Mina näen nii“ osalenud noortega nende kogemust, kuidas konkursile oma joonistuse esitanud autoritel pärast raamatu lugemist illustratsioonid valmisid. Neile, kelle töö oli näitusel, pakume võimalust ise oma tööd raamatukogu kunstniku juhendamisel raamida. Raamitud töö saab õpilane endale. Töö märgistatakse EV100 logoga.

Samal üritusel tutvustame ja kinnitame konkursi „Kunst raamatukokku Raplamaal“ žürii liikmed, kes hakkavad konkursile saabuvaid töid hindama ja leppima kokku huvitavaid näituse eksponeerimise kohti maakonna raamatukogudes.
Septembris, koostöös noortežürii liikmete ja noorte kokku lepitud raamatuillustraatoriga, aitame valmistada TTÜ töötaja abiga reklaamiks videofilmi klipi.
Alates 25. septembrist reklaamime videofilmiga 2018. aasta „Kunst raamatukokku“ konkurssi ja teavitame raamatud, mille põhjal valmib 15. märtsiks näitus „Mina näen nii 2“. Raplast liigub näitus edasi meie maakonna teistesse raamatukogudesse. Ettepanekuid raamatute osas, mida illustreerida ja kuidas töid eksponeerida, ootame noortelt. Valiku teeb noortežürii, kellel on abiks Rapla KRK raamatukoguhoidja.
Videofilmi reklaamime koolide kodulehtedel, sotsiaalmeedias ja kohalikus televisioonis, et kaasata paremini 19–26 aasta vanuseid noori, kes ei ole enam seotud meie maakonnas olevate koolidega.
Teiste näituste teemasid ja kokkuleppeid ootame 30. septembriks.
2018. aastal toimuvad erinevad näitused ja sündmused.

28. august – konkursi väljakuulutamine. 11. september – kohtumine Kerttu Soansiga. Noortežürii liikmete kinnitamine. 30. september – „Kunst raamatukokku Raplamaal“ näituste taotluste esitamise lõpptähtaeg 2018. aastal toimuvad noorte näitused kogu maakonnas. Lähemat infot leiab http://lasteleht.raplakrk.ee/kunst-raamatukokku-raplamaal/

Algataja

Rapla Keskraamatukogu

Kaasalööjad
Kasutaja Kalmer Kaer pilt
Kalmer Kaer