Kunst Tsirguliina raamatukokku

Projekti abil jäädvustatakse maalimise teel Tsirguliina aleviku ja lähiümbruse kultuuriloolised (pärimuslikud) paigad.

Projekti käigus tutvustame osalejatele oma kodukandi ajalugu.

Projekti käigus õpime maalimise algtõdesid, jäädvustame maalimise teel kultuuriloolised ja pärimuslikud paigad. Valminud maalidest teeme näituse. Iga maalitud objekti (hooned, looduslikud paigad jms) kohta tehakse uurimus. Uuringute põhjal koostame variantküsimused, mis on vajalikud mängu koostamiseks. Ühistöö tulemusel valmib mäng – „Tsirgumäng“.

Projektis osalevad lapsed kohalikust koolist (Tsirguliina keskkool) ja noortekeskusest.

Projekti käigus tutvuvad lapsed maalimise tehnikate ja värvidega, proovivad ise maalimise teel jäädvustada aleviku olulisimaid hooneid ja looduslikke paiku. Maalidest teeme näituse Tsirguliina raamatukokku ja noortekeskusesse. Maalitud pilte kasutame lauamängu kujundamiseks. Lauamängu abil tutvustame põhjalikumalt oma kodukandi ajalugu ja pärimust.  

Projekti toetab Tallinna Keskraamatukogu.

Esimene kokkusaamine ja projekti tutvustamine 31. juulil, kell 13.00 Tsirguliina raamatukogus. 6. augustil maalisime Juris Freimanise juhendamisel Tõlliste Avatud Noortekeskuses ja 13. augustil Tsirguliina raamatukogus. Kokku on valminud üle 20 joonistuse, mis kujutavad Tsirguliina aleviku vaatamisväärsusi. Näitus oli kõigile vaatamiseks oktoobri lõpuni. 13. detsembril ühinesime üle-eestilise aktsiooniga, kus projektiga „Kunst raamatukokku“ ühinenud raamatukogudes valmistati maalimise jms moel jõulukaarte. Lisaks oma Tsirguliina Kooli õpilastele osalesid ja täiskasvanudja õpilased naaberkoolist Õrust.

Esimesel kohtumisel tutvustasime projekti, kaardistasime maalitavad objektid. Järgmisel kohtumisel, 6. augustil asume juhendaja abil maalimise teel jäädvustama.

Meile olulisi objekte maalisime ja 13. augustil.

Valminud joonistustest paneme kokku näituse, mille avamine toimub 24. augustil, Tsirguliina raamatukogus, kell 12.00

Algataja

Tiia Pärnik