Kunstikonkurss Saue valla õpilastele teemal „Kirivöö ja kiikhobu”

Kunstikonkursi temaatika on suunatud Eesti ajaloole, kitsamalt Eesti talulaste mängutraditsioonidele, ehitades seeläbi silla konkursil osalevate laste ja Eesti talulaste vahele

Eesti talurahva traditsioonide kohaselt valmistati vanal ajal laste mänguasjad kodus käepärastest materjalidest: puust, riidejääkidest, õlgedest, takust jne. Soorollide põhiselt jagati mänguasjad poiste ja tütarlaste mänguasjadeks, et õpetada nende abil lastele eluks vajalikke oskusi. Mänguasjadel kasutati ka peremärke ja paikkondlikke rahvuslikke mustreid.
Konkursil osalevatel lastel tuleb õpetaja abiga välja uurida, millised olid vanasti mänguasjad, mida eesti taludes käsitsi valmistati. Kas ja milliseid mustreid või peremärke kasutati ning milliseid sõnumeid või ohutisi peideti mustritesse? Leida ühiseid jooni või erinevusi tänapäeva mänguasjadega, võrrelda, kui olulised on soorollid tänaste mänguasjade juures? Kui palju on säilinud rahvuslikku eripära mänguasjade juures tänapäeval?
Valida, mis on kõige huvipakkuvam ja mida uut saadakse teada eeltööd tehes. Head ideed ja kujutlused on oodatud jõudma paberile joonistades, maalides või mõnes muus õpilasele sobivamas tehnikas, näiteks kollaažitehnikas. Kindlasti lisada tööle ka pealkiri

Tööde valmistamine ja esitamine - jaanuar-19. märts 2018 Tööde hindamine - 20.-23. märts 2018 Võitjate väljaselgitamine ja näituse avamine - 24. märts 2018 Meisterdamise töötuba Saue Gümnaasiumi aulas - 24. märts 2018

Algataja

Saue Huvikeskus

Saue Huvikeskus on just õige paik kõigile, kes soovivad omandada uusi oskusi, ammutada teadmisi, leida mõttekaaslasi, veeta oma vaba aega. Olgu nad siis noored või vanad, õpilased või täiskasvanud – eneseteostus rahvakultuurist kujutava kunstini on kindlasti tagatud! Õpilastele on avatud huvikool, mis pakub laiapõhjalist kunstiõpet, loodushuviharidust, tantsuõpet, moe ja visuaalmeedia teadmisi kinnitatud õppekavade alusel. Tantsuhuvilisi koondab šõutantsuansambel Vikerkaar. Täiskasvanutele toimuvad kunsti- ja käsitöökursused, üldkultuurilised koolitused ja töötoad, lauluhuvilisi koondab Saue Segakoor, rahvatantsijaid Saue Simmajate segarühm ning Saue Simmajate ja Saue Kägara naisrühmad. Pillimängijaid ühendab rahvamuusikaansambel Saue Kapell. Huvikeskusest saavad hoo sisse ka väga mitmed Saue linna avalikud kultuurisündmused: jaanipäev ja advendiküünla süütamine, igakevadine laulu-tantsupidu Saue Sõlg ja laste lauluvõistlus, linna sünnipäev ja kohvikutepäev, vabariigi aastapäevaaktus ja savipäev ning palju muud põnevat. Teatrihuvilisteni jõuavad läbi aasta teatrietendused Eesti kutselistelt teatritelt.