Kunstinäitus "Linna ja Metsa vaimud" Kännukuke raamatukogus

Tallinna Kännukuke raamatukogu pakub 2018. aastal EV100 projekti raames noortele kunstnikele (14–26aastased) võimalust eksponeerida oma kunstitöid raamatukogus.

Kogupereüritus
EST ENG RUS

 

Aleksandra Milenina - Linna ja Metsa vaimud

Juulis saab Kännukuke raamatukogus vaadata noore kunstniku Aleksandra Milenina näitust "Linna ja Metsa vaimud".

«Linna vaimud» kajastavad kaht erinevat inimkonna igapäevast probleemi. Tarbimine kasvab heaoluriikides kiiresti, kutsudes esile terava nõudluse kahanevate loodusressursside järele ja nõudluse arvukate tarbekaupade järele. Samas kasvavad prügilad, kust saavad alguse infektsioonid; prügi on püüniseks elusloodusele, ka inimesele. Vaim kui märk on hoiatus, viide inimtegevuse jäätmete hulgale. Linna vaim muutub prügiks, aga see ei sega paraku meil nautimast igapäevast tarbimist.

Bakalaureusetööna valminud maalid ühisnimetajaga "Metsa vaimud" näitavad loodusvormide rohkust ja kontraste. Mütoloogiast tulenevalt on mets midagi püha ja kõrgemalseisvat ning rahvapärimustes ka erinevate metshaldjate asupaigaks, olles vaba igasugusest kõrvalmõjust ja kontrollist.

Aleksandra Milenina (1992) on lõpetanud Tartu Ülikooli magistratuuri maalikunsti eriaalal. Ta maalib peamiselt loodust, metsa ja väljamõeldud maailmu. Kasutab nii õli kui akrüüli lõuendil või papil ning kollaaži penoplastil.

Korraldaja

Tallinna Keskraamatukogu

Tallinna Keskraamatukogu põhieesmärgiks on tagada Tallinna elanikele vaba juurdepääs informatsioonile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist. Meie missiooniks on olla avatud igaühele, pakkudes juurdepääsu informatsioonile, teadmistele, oskustele ja kultuurile. Me pakume ja arendame teenuseid, mis aitavad tallinlastel ning meie linna külalistel olla aktiivne, informeeritud ja täisväärtuslik ühiskonnaliige. Me edendame elukestvat õpet, kasvatame rõõmu lugemisest igas eas inimeses, pakume inspiratsiooni ja elamusi, loome võimalusi eneseväljenduseks ja -arendamiseks ning suhtlemiseks üksteise ja maailmaga. Meie väärtusteks on sõbralikkus, usaldusväärsus, asjatundlikkus, innovaatilisus ja efektiivsus. Meie visioon: Muudame elu rikkamaks!