Kunstinäitus "Meil on kiire" Viljandi Linnaraamatukogus

Näitusega väärtustame noori kui 100-aastase Eesti riigi tulevast põlvkonda. Hindame noorte panust Viljandi linna ja maakonna kunstiellu.

Kogupereüritus
EST

Viljandi Gümnaasiumi õpilaste keraamikanäitust eksponeeritakse Viljandi Linnaraamatukogu trepihalli 5 vitriinis. Tööd on valminud Viljandi Gümnaasiumi keraamikakursuse raames 2018. aastal. Kursuse üheks ülesandeks olid vaagnad ja alused. Samuti võib näituselt leida keraamilisi kellasid, kirjutusvahendite aluseid ja noorte enda inspiratsioonist valminud töid. Keraamikakursust juhendas Ene Runing. Näitus on avatud Viljandi Linnaraamatukogu trepihallis 5.-28. septembrini 2018.

Korraldaja

Viljandi Linnaraamatukogu

Toetame süsteemselt ja järjepidevalt eesti keele ja kultuuri säilimist, lugemisharjumuste kujundamist, elukestvat õpet ja enesetäiendamist. Pakume külastajatele sõbralikku ja kaasaegsete lahendustega keskkonda.