Kunstinäitus "Mütoloogia"

Tallinna Kännukuke raamatukogu pakub 2018. aastal EV100 projekti raames noortele kunstnikele võimalust eksponeerida oma kunstitöid raamatukogus. Antud sündmus toimub selle projekti raames.

Laste- ja noorteprogramm
Kogupereüritus
EST ENG RUS

2018 jaanuaris toimuva näituse "Teekond müütide maailma" autoriteks on 16-17aastased noored ART STUDIO GALLOX õpilased. Näituse põhiosa moodustavad maalid on inspireeritud muistsete rahvaste ja maade mütoloogiast ja sümboolikast. Maalid on teostatud originaalses graafikatehnikas lõuendil, kasutades erinevaid graafika vahendeid.

Maalide kõrval demonstreerivad ART STUDIO GALLOX keraamikaringi õpilased mütoloogiast inspireeritud töid, nende autorite vanus on 10-26 aastat.

Korraldaja

Tallinna Keskraamatukogu

Tallinna Keskraamatukogu põhieesmärgiks on tagada Tallinna elanikele vaba juurdepääs informatsioonile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist. Meie missiooniks on olla avatud igaühele, pakkudes juurdepääsu informatsioonile, teadmistele, oskustele ja kultuurile. Me pakume ja arendame teenuseid, mis aitavad tallinlastel ning meie linna külalistel olla aktiivne, informeeritud ja täisväärtuslik ühiskonnaliige. Me edendame elukestvat õpet, kasvatame rõõmu lugemisest igas eas inimeses, pakume inspiratsiooni ja elamusi, loome võimalusi eneseväljenduseks ja -arendamiseks ning suhtlemiseks üksteise ja maailmaga. Meie väärtusteks on sõbralikkus, usaldusväärsus, asjatundlikkus, innovaatilisus ja efektiivsus. Meie visioon: Muudame elu rikkamaks!