Kunstinäitus "Suvi raamatukoguga" Nõmme raamatukogus

Tallinna Nõmme raamatukogu pakub 2018. aastal EV100 projekti raames noortele kunstnikele võimalust eksponeerida oma kunstitöid raamatukogus. Antud sündmus toimub selle projekti raames.

Laste- ja noorteprogramm
Kogupereüritus
Ratastooliga ligipääsetav
EST ENG RUS

Jaanuarikuus toimub Nõmme Raamatukogus noorte kunstnike näitus.
Näituse teemaks on Suvi raamatuga ning tööd on valminud suvise lugemisprogrammi raames ning illustreerivad või on inspireeritud erinevatest kirjanduslikest teostest.

Korraldaja

Tallinna Keskraamatukogu

Tallinna Keskraamatukogu põhieesmärgiks on tagada Tallinna elanikele vaba juurdepääs informatsioonile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist. Meie missiooniks on olla avatud igaühele, pakkudes juurdepääsu informatsioonile, teadmistele, oskustele ja kultuurile. Me pakume ja arendame teenuseid, mis aitavad tallinlastel ning meie linna külalistel olla aktiivne, informeeritud ja täisväärtuslik ühiskonnaliige. Me edendame elukestvat õpet, kasvatame rõõmu lugemisest igas eas inimeses, pakume inspiratsiooni ja elamusi, loome võimalusi eneseväljenduseks ja -arendamiseks ning suhtlemiseks üksteise ja maailmaga. Meie väärtusteks on sõbralikkus, usaldusväärsus, asjatundlikkus, innovaatilisus ja efektiivsus. Meie visioon: Muudame elu rikkamaks!

Märksõnad: