Kunstinäitus "Vabaduse lapsed" Männiku raamatukogus"

Tallinna Männiku raamatukogu pakub 2018. aastal EV100 projekti raames noortele kunstnikele (14–26aastased) võimalust eksponeerida oma kunstitöid raamatukogus.

Kogupereüritus
EST ENG RUS

Näitus ’’Vabaduse lapsed’’ Männiku raamatukogus 17.03.2018- 27.04. 2018.

Näituse autorit Lisette Lepikut innustasid ajaloos ning kaasaegses maailmas toimuvad sündmused. Lõviosa hõlmavad enda alla olukorrad, mis toimusid külma sõja ajal. Teosed aga on protestimeelsed ning väljendavad ettekujuteldavat ideaalmaailma ning näitavad, kuidas toimub see üksikindiviidi mõtetes.

Korraldaja

Tallinna Keskraamatukogu

Tallinna Keskraamatukogu põhieesmärgiks on tagada Tallinna elanikele vaba juurdepääs informatsioonile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist. Meie missiooniks on olla avatud igaühele, pakkudes juurdepääsu informatsioonile, teadmistele, oskustele ja kultuurile. Me pakume ja arendame teenuseid, mis aitavad tallinlastel ning meie linna külalistel olla aktiivne, informeeritud ja täisväärtuslik ühiskonnaliige. Me edendame elukestvat õpet, kasvatame rõõmu lugemisest igas eas inimeses, pakume inspiratsiooni ja elamusi, loome võimalusi eneseväljenduseks ja -arendamiseks ning suhtlemiseks üksteise ja maailmaga. Meie väärtusteks on sõbralikkus, usaldusväärsus, asjatundlikkus, innovaatilisus ja efektiivsus. Meie visioon: Muudame elu rikkamaks!