„Kunstnikud kogudes" sarja 5. näitus - Jass Kaselaane „Inimese pea" Saaremaa Muuseumis

„Kunstnikud kogudes" sarja 5. üritus on Jass Kaselaane näitus „Inimese pea" Saaremaa Muuseumis.

Kogupereüritus
EST ENG RUS

Jass Kaselaane näitus „Inimese pea” Saaremaa Muuseumis

Saaremaa Muuseumis residentuuris veedetud aja jooksul oli kunstnik Jass Kaselaanel võimalus väljastpoolt tulijana vaadelda ja kogeda ühe Eesti vanima muuseumi igapäevaelu ja köögipoolt. Üldjoontes võib muuseumit vaadelda ühiskondliku mäluna, mis oma olemuselt sarnaneb inimese omale. Muuseumis hoitavad eksponaadid omandavad seeläbi mälestuste tähenduse.

Muuseumi kogudega tutvudes köitsid Kaselaant enim eksponaadid/mälestused, mis on jäänud tagaplaanile, unustusse või ei sobitu üheselt määratlustesse. Mälestused on mällu jäänud või ka üles tähendatud mälupildid. Nii on ka eksponaadid meenutused sündmustest, aegadest, isikutest... Sarnaselt mälestustele on mõni eksponaat olulisem, mängib enesemääratluses tähtsamat rolli – teist peetakse seevastu ebaoluliseks.

Näituse avamisele sõidab Tallinnast kunstibuss ning päeva jooksul toimuvad ka Arhitektuurimuuseumi "Avatud majade" ekskursioon Kuressaares ning tagasiteel Tallinnasse avame Virtsus Maria Aua ja Aivar Tõnso ühisnäituse (lähemalt https://www.ev100.ee/et/maria-aua-ja-aivar-tonso-uhisnaitus-silmi-ei-usu). Arhitektuuri- ja kunstipäeva tuusiku maksumus on 18 eurot. Ajakava 12.07.2018:

Kell 8 Väljasõit Tallinnast (praam 10.15-10.45)

Kell 12–14.30 „Avatud majadeˮ ekskursioon Kuressaares

Kell 14.30–15.30  Lõuna

Kell 15.30 Ekskursioon Saaremaa Muuseumis (peavarahoidja Priit Kivi)

Kell 17  Jass Kaselaane näituse "Inimese pea" avamine ja vestlus kunstnikuga

Kell 18  Start Virtsu (praam 19.20-19.47)

Kell 20  Maria Aua ja Aivar Tõnso näituse "Silmi ei usu" avamine Virtsus

Kell 21  Buss tagasi Tallinna

 

Näituse avamine toimub Saaremaa Muuseumi kohvikus „Veranda". Kunstibussile Tallinnast saab registreerida ev100@cca.ee või telefonil 5109125.

Korraldaja

EV100 kunstiprogramm

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamiseks loodud kunstiprogrammis on ligi 100 kunstisündmust, mis jutustavad kunstikeeles Eesti olevikust, tulevikust ja minevikust. Eesti sünnipäeva tähistatakse kunstiga Ameerika Ühendriikides, Jaapanis, Itaalias ja mujal Euroopas ning samal ajal ka Virtsus, Valgas, Moostes, Sillamäel ja paljudes teistes Eesti paikades. EV100 kunstiprogrammi korraldavad Riigikantselei Eesti Vabariik 100 korraldustoimkond koos kunstiprogrammi koordineerivate Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse ja Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskusega.