Lääne-Nigula valla koolide veebikontsert, -näitus ja fotokonkurss Eesti Vabariigi 100. aastapäeva puhul

2017. aastal tekkis uus, suur Lääne-Nigula ühendvald. Meie korraldatud valla koolide veebikontsert, -näitus ja fotokonkurss kannavad EV100 ja põlvkondade järjepidevuse ideed.

EST

Meie korraldatud veebikontsert on pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale ja avalikustatakse vahetult enne aastapäeva. Koolid koostavad üheskoos kava, kus esitatakse laule, tantse, luuletusi jms, mis sobib vabariigi aastapäeva temaatikaga. Kontserdi ees ja järel võtavad sõna Lääne-Nigula vallavanem ja vallavolikogu esimees.
Veebinäitus korraldatakse kevadel, et koolidel oleks aega kunsti- ja käsitöid teostada. Ka veebinäitusele ootame EV100 temaatikaga seotud töid.
Kontsert ja näitus kannavad ka seda ideed, et uue, suure valla koolid tutvuksid omavahel, et algaks koostöö.
Fotokonkurss toimub sügisel 2018 ja kannab põlvkondade järjepidevuse ideed. Sinna kaasame ka koolide vilistlasi, mis kannab järjepidevuse ideed koolide tasandil.
Kõik meie ettevõtmised toimuvad Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva ajaraami sees, 2018. aastal.
Meie sündmused on avalikud, nendega on võimalik tutvuda Lääne-Nigula valla kodulehe ja koolide kodulehtede kaudu. Tegevust tutvustatakse ka Lääne-Nigula valla lehes.

Korraldaja

Karin Rand

Palivere Põhikool on 77 õpilasega kool Lääne-Nigula vallas Läänemaal.