LÄÄNEMERE KUNSTISADAM

Kogupere külastuskeskus LÄÄNEMERE KUNSTISADAM

Jõekaldale Pärnu südalinnas kerkib üheksa Läänemere-riigi kunstisadam, kus eksponeeritakse siinsete rahvaste ja riikide kultuurisaavutusi.

Täna üha ebakindlamaks muutuvas maailmas on tähtis, et rahvad teeks rohkem koostööd horisontaalsel tasandil. Ja oma tegevusega rõhutaksid loomingulise alge tähtsust, lugupidamist üksteise poolt loodu vastu. Pärnu kui Eesti Vabariigi sünnilinn kinnitab selle projektiga, et rahumeelne koostöö Läänemere regioonis on aitab kindlustada meie rahva püsimajäämist ka järgmisteks sajanditeks.

Teatavasti detsembrist 2017 kuni novembrini 2018 tähistavad viis Läänemere-riiki oma riikliku iseseisvuse esimese sajandi täitumist. Need juubilarid on Soome, Leedu, Eesti, Poola ja Läti.
Läänemere Kunstisadama avamise oleme seepärast kavandanud esimese juubilari - Soome Vabariigi - sünnipäevaks 6.detsembriks. Juubelipidustused kestavad siin kogu järgneva aastaringi.

Kontserdimaja ja Pärnu jõe vahel asuvale sadama-alale kerkivas peahoones ning kai ääres asuvates rahvuspaviljonides hakkame eksponeerima osalevate maade saavutusi kultuuri- ja teadusvaldkondades.
Erilist tähelepanu pöörame laste ja noorte loomingule.

Täpsemalt saab tutvuda LÄÄNEMERE KUNSTISADAMA visiooni ning rajamise ajakavaga aadressilt www.mona.ee .

LÄÄNEMERE KUNSTISADAMA RAJAMISE AJAKAVA Projekti kavandamine ja esimene rahvusvaheline ideekonkurss sai korraldatud Pärnu linna, Pärnu Sadama ja Kultuurkapitali vahenditest. Läänemere-äärseid kultuure lähendava kunstiprojekti elluviimisel on kavas kaasata lisaks Pärnu linna panusele ka Eesti riigieelarve ja Euroopa Liidu eelarveperioodi 2014-2020 rahalisi vahendeid, samuti Läänemere Nõukogu ja Läänemere Strateegia meetmetega ettenähtud vahendeid. Loodame, et kõik üheksa Läänemere-riiki peavad lugu president Lennart Meri kuulsast ütlemisest „Meri ühendab!“ ning omapoolsel rahastusel paviljone ehitades ühinevad nad meie ideega. 2015 Pärnu linn esitas Läänemere Kunstisadama maakondlike prioriteetide hulka piirkondliku konkurentsivõime tugevdamise kolme tähtsaima objekti hulgas. Eelprojekti, põhiprojekti ja detailplaneeringu koostamine. Kaasrahastuste otsimine partnerriikidest ja Euroopa Liidu fondidest. 2016 Jaanuar. Valmib ehituse põhiprojekt. Veebruar - märts. Toimub riigihange parima ehitaja leidmiseks. Mai- november. Toimuvad ehitustööd, valmib peahoone korpus ja paviljonide ujuvplatvormid. Partnerriigid valmistavad moodulid oma rahvuspaviljonide veepealsete korpuste jaoks. Ehitustööd kuni 2017. aasta septembrini. 2017 6. detsember. Soome Vabariigi aastapäev. Peahoones ja rahvuspaviljonides avatakse esimene näitus, milles kajastuvad juubilaride - viie 100-aastaseks saava Ida-Euroopa maa kultuurisaavutused esimese iseseisvussajandi jooksul. Need riigid on Soome, Leedu, Eesti, Poola ja Läti. Kui ka teised riigid saavad oma paviljonid 2017. aasta jõulukuuks valmis, siis on nemadki teretulnud esimesel näitusel oma maa kultuurisaavutusi eksponeerima. 2018 Kunstisadam on kunstiturg, meenutamaks Hansaliidu-aegu ja sümboliseerimaks Läänemere kultuuride ühtekuuluvust. Näitused paviljonides toimuvad kevadest hilissügiseni. Peahoone ja selle teise korruse näitusesaalid on aga avatud aastaringselt.

Algataja

SA Uue Kunsti Muuseum

Uue Kunsti Muuseum on asutatud 1992. aastal. See on esimene omalaadne kaasaegse kunsti muuseum Eestis. Meie põhitegevuseks on nii kodu- kui välismaise kaasaaegse kunsti näituste korraldamine. Lisaks visuaalsetele kunstidele oleme pühendunud ka arhitektuurile ning moodsa linnaruumi kujundamisele. Püüame leida harmoonilisi seoseid varasemate põlvkondade poolt loodu ning uute loojate vahel kavandatava maailma vahel. Muuseumi eripäraks on kaasaegse kunsti maailmaklassika kogumine, kollektsioonil on tugevalt etnoloogiline kallak. Säravamatest nimedest on muuseumis esindatud Pablo Picasso, Yoko Ono, Corneille, Jean Rustin, Edward Lucie-Smith, Martin Garcia Rivera, Kalev Mark Kostabi, Joel Peter Witkin, Judy Chicago jt teosed. Eesti kunsti esindavad esimese suurusjärgu tähed Peeter Mudist, Leonhard Lapin, Jaan Toomik, Evald Okas jt. Muuseumi suurprojektiks on Läänemere Kunstisadama ehitamine ja avamine Vabariigi 100-ks juubeliks 2018. aastal. Uue Kunsti Muuseum on laialt tuntud traditsioonilise rahvusvahelise aktinäituse “Mees ja naine” poolest.

 
Kaasalööjad
Kasutaja Marie Virta pilt
Marie Virta
Kasutaja Jeka pilt
Jeka
Kasutaja Hella-Liisa Aavik pilt
Hella-Liisa Aavik
Kasutaja Helgi Ilo pilt
Helgi Ilo
Kasutaja Riina Kaljulaid pilt
Riina Kaljulaid
Kasutaja Piret Linnamägi pilt
Piret Linnamägi
Kasutaja Vaiko Edur pilt
Vaiko Edur
Kasutaja Andrus Kallastu pilt
Andrus Kallastu