Lääniste vana koolimaja EV100 vääriliseks

Oleme saanud oma ettevõtmisele toetuse Kogukondade EV100 taotlusvoorust. 

Projekti eesmärk on Lääniste külas Kastre vallas asuva Lääniste koolimaja kahe akna ja välisukse renoveerimine. Lääniste endine koolimaja asub looduslikult kaunis paigas Ahja jõe kõrgel kaldapervel Lääniste linnamäe vahetus läheduses. Siin ristuvad jõgi, Tartu-Võnnu-Mehikoorma ning Lääniste-Ahja maanteed. Emajõe Suursoost läbi soode ja metsade Ahjat mööda saabunud rändajale on see kõrgel kaldal paistev 1884. aastal ehitatu hoone esimene jõeäärne maamärk siinse piirkonna inimkultuurist ja vaimust. Lääniste külakogukond on viimase 10 aasta vältel maja ja maja ümbrust  korrastanud.  Linnamäe ja selle jalamil paikneva külaplatsi külastajad kiidavad paiga meeldivat ja õdusat hõngu, kuid selle juures on ka valusalt silma riivavat – Lääniste koolimaja visuaal. Lääniste kooli sulgemise järgselt, 1972. aastal muudeti vana koolimaja tööliskorteriteks. Eesti Vabariigi taastamise järgselt aga sotsiaalkorteriteks. Nimetatud perioodi valusate armidena mõjuvad kaks suuremaks lõigatud ja suvaliste, sobimatute ning mittetöötvate raamidega asendatud aknaava fassaadis ning purustatud ja kinninaelutatud saaliuks maja linnamäepoolses otsaseinas. Meil on kavas vahetada Lääniste koolimaja jõe- ja maanteepoolne rikutud aknad, taastada sellega hoone visuaalne harmoonia ning paigaldada endise saaliruumi ukseavasse soojapidav välisuks.

Algataja

MTÜ Lääniste Külaselts

MTÜ Lääniste Külaseltsi tegevuse põhieesmärk on mitmekülgne külaelu arendamine ja kogukondliku koostöö soodustamine meie oma külas. Sellel eesmärgil…: 1 …korraldame avalikke arutelusid leidmaks uusi ideid ja võimalusi elu edendamiseks Lääniste külas. Viime läbi regulaarseid, vähemalt üks kord aastas toimuvaid, külakoosolekuid kogukonna jaoks oluliste teemade selgitamiseks. Lääniste külal on olemas Fascebook’i suhtlusgrupp, mis võimaldab kogukonda ja külaelu puudutavaid ideid ja ettepanekuid ka virtuaalkeskkonnas arutada; 2 … kajastame olulisemaid sündmusi Lääniste küla ajaveebis (http://laaniste.blogspot.com/); 3 …hoiame korras ja arendame Lääniste Linnamäe kinnistul asuvat külaplatsi ja külakeskust; 4 …korraldame avalikke ühisüritusi (külatalgud, jaanipidu, külapäev, külasimmanid, kontserdid jne.) Lääniste külas;