Lääniste vana koolimaja EV100 vääriliseks

Meid toetas Eesti külaliikumine Kodukant Kogukondade EV100 taotlusvoorust.

Valmis!
Valmis!

Projekti eesmärk on Kastre vallas Lääniste külas asuva Lääniste koolimaja kahe akna ja välisukse renoveerimine. Lääniste endine koolimaja asub looduslikult kaunis paigas Ahja jõe kõrgel kaldapervel Lääniste linnamäe lähedal. Siin ristuvad jõgi, Tartu-Võnnu-Mehikoorma ning Lääniste-Ahja maanteed. Emajõe Suursoost läbi soode ja metsade Ahjat mööda saabunud rändajale on see kõrgel kaldal paistev 1884. aastal ehitatud hoone esimene jõeäärne maamärk piirkonna inimkultuurist ja vaimust. Lääniste külakogukond on viimase 10 aastal maja ja ümbrust  korrastanud. Linnamäe ja selle jalamil paikneva külaplatsi külastajad kiidavad paiga meeldivat ja õdusat hõngu, kuid on ka valusalt silma riivavat – Lääniste koolimaja visuaal.

Lääniste kooli sulgemise järel 1972. aastal muudeti vana koolimaja tööliskorteriteks. Eesti Vabariigi taastamise järel aga sotsiaalkorteriteks. Perioodi valusate armidena mõjuvad kaks suuremaks lõigatud ja suvaliste, sobimatute ning mittetöötvate raamidega asendatud aknaava fassaadis ning purustatud ja kinninaelutatud saaliuks maja linnamäepoolses otsaseinas. Meil on kavas vahetada Lääniste koolimaja jõe- ja maanteepoolne rikutud aknad, taastada sellega hoone visuaalne harmoonia ning paigaldada endise saali ukseavasse sooja pidav välisuks.

Meid toetas Eesti Külaliikumine Kodukant Kogukondade EV100 taotlusvoorust.

Algataja

MTÜ Lääniste Külaselts

MTÜ Lääniste Külaseltsi tegevuse põhieesmärk on mitmekülgne külaelu arendamine ja kogukondliku koostöö soodustamine meie oma külas. Sellel eesmärgil…: 1 …korraldame avalikke arutelusid leidmaks uusi ideid ja võimalusi elu edendamiseks Lääniste külas. Viime läbi regulaarseid, vähemalt üks kord aastas toimuvaid, külakoosolekuid kogukonna jaoks oluliste teemade selgitamiseks. Lääniste külal on olemas Fascebook’i suhtlusgrupp, mis võimaldab kogukonda ja külaelu puudutavaid ideid ja ettepanekuid ka virtuaalkeskkonnas arutada; 2 … kajastame olulisemaid sündmusi Lääniste küla ajaveebis (http://laaniste.blogspot.com/); 3 …hoiame korras ja arendame Lääniste Linnamäe kinnistul asuvat külaplatsi ja külakeskust; 4 …korraldame avalikke ühisüritusi (külatalgud, jaanipidu, külapäev, külasimmanid, kontserdid jne.) Lääniste külas;